XU HƯỚNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THỜI KỲ CÔNG NGHỆ 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự đột phá của internet và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi nền sản xuất, tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp. Bên cạnh những cơ hội to lớn mang lại thì nó cũng đặt ra không ít những thách thức cho vấn đề quản trị doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần thay đổi và áp dụng giải pháp quản trị mới để tận dụng tốt cơ hội và giải quyết những thách thức mới đặt ra.

Yêu cầu đặt ra từ bối cảnh thị trường

Quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi các cấp quản lý phải nâng cao năng lực quản trị trên các lĩnh vực bao gồm: Quản trị chiến lược, tài chính, nhân lực, sản xuất và marketing. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì công nghệ số là yếu tố tác động lớn nhất. Các thách thức từ quản trị doanh nghiệp hoàn toàn có thể giải quyết nếu các nhà quản trị biết ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành, trong đó áp dụng phần mềm quản trị vào quá trình kinh doanh để tối ưu hóa nguồn lực và tiết kiệm chi phí…

Tại Việt Nam gần như 90% các doanh nghiệp đã và đang từng bước ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và có thể bắt kịp với xu hướng toàn cầu.

Nếu trước đây, việc quản trị doanh nghiệp được hỗ trợ bởi một số phần mềm đơn lẻ như phần mềm kế toán, phần mềm bán lẻ, phần mềm quản lý kho… đã có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp nói chung và một số bộ phận phòng ban cụ thể nói riêng. Thì hiện nay, các doanh nghiệp tiên tiến không dừng lại việc ứng dụng Công nghệ thông tin ở mức độ đơn giản đó nữa, họ hướng đến một giải pháp quản trị tổng thể và đồng nhất cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, có thể linh hoạt thay đổi và mở rộng đáp ứng được những thay đổi liên tục của quy mô cũng như cơ cấu doanh nghiệp.

Đó là một nhu cầu tất yếu của mọi doanh nghiệp nhằm đạt tốc độ tăng trưởng và phát triển cao trong kỷ nguyên số này. Một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển nhanh – mạnh và bền vững hơn các đối thủ khi mọi nguồn lực tại trong doanh nghiệp được sử dụng hiệu quả và phát huy tối đa năng lực.

Phần mềm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp hiện đại cần đáp ứng yêu cầu gì?

Với tốc độ phát triển như hiện nay, doanh nghiệp sẽ đặt ra các yêu cầu sau cho một hệ thống phần mềm:

Hệ thống được thiết kế mở để có thể tùy chỉnh theo yêu cầu và dễ dàng mở rộng theo sự phát triển của doanh nghiệp.

Dữ liệu được liên kết “liên phòng ban” để kế thừa và phát huy luồng dữ liệu theo quy trình hoạt động đặc thù tại mỗi doanh nghiệp. Cho phép quản trị số liệu nhiều đơn vị thành viên.

Dễ dàng liên kết, kết nối phần mềm với các hệ thống hoặc thiết bị khác.

Hỗ trợ Ban lãnh đạo doanh nghiệp quản trị kế hoạch (hoạch định, theo dõi các mục tiêu về doanh thu, chi phí…), quản lý dòng tiền, phân tích quản lý chi phí, lập và phân tích các báo cáo quản trị… từ đó dễ dàng xử lý công việc và đưa ra quyết định.

Đảm bảo bảo mật dữ liệu nội bộ doanh nghiệp và bảo mật khi kết nối truyền nhận dữ liệu qua Internet.

Hỗ trợ người dùng truy xuất từ nhiều nền tảng, sử dụng trên nhiều thiết bị như máy tính hoặc thiết bị di động.

Hợp nhất dữ liệu từ tất cả công ty con về Tổng công ty, Tập đoàn.

Đâu là phần mềm quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong thời kì 4.0?

Khác với nhiều phần mềm khác, ERP Châu Á được hình thành và xây dựng từ ý tưởng của Tổng Giám đốc – Ông Phạm Văn Thành; với nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản trị nhân sự, nắm bắt và hiểu rõ được những khó khăn, tồn tại trong việc quản trị, quản lý nguồn lực. Công ty Châu Á đã tự xây dựng phần mềm ERP với đặc tính của Châu Á.

Cũng như nhiều phần mềm ERP khác, ERP Châu Á cũng được tích hợp tất cả các công cụ, chức năng chỉ trong một phần mềm nhỏ gọn. Nhờ có ERP, mà AIG có thể dễ dàng hơn trong việc thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu, hỗ trợ trong quá trình đưa quyết định chiến lược và đánh giá hiệu quả trong quá trình kinh doanh của công ty. 

Điều đó góp phần giúp cho Công ty Châu Á đạt được nhiều lợi ích kể từ khi đưa vào sử dụng hệ thống ERP; cụ thể:

  • Gia tăng năng suất lao động
  • Nguồn dữ liệu chính xác
  • Hợp tác tốt hơn
  • Cải thiện quy trình làm việc
  • Lợi ích của ERP đối với doanh nghiệp: Lồng ghép các quy trình
  • Phương pháp tiếp cận tách biệt nhưng thống nhất
  • Tính đơn giản trong kế toán doanh nghiệp
  • Tính an toàn thông tin trong tổ chức
  • Loại bỏ sự dư thừa

Lời kết

Công nghệ 4.0 đã ảnh hưởng và tác động đến nhiều lĩnh vực trong xã hội. Xu hướng hội nhập và phát triển kịp thời xu thế là tất yếu của thị trường, để đứng vững và đứng mạnh trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời với đầy những biến động, khó đoán của thị trường. AIG tin chắc mỗi doanh nghiệp đều cần trang bị cho bản thân những nền tảng vững chắc trong thời đại 4.0 và tất nhiên quản trị doanh nghiệp là một trong những nền tảng để giúp doanh nghiệp vực dậy và phát triển mạnh mẽ trong thời đại 4.0 này.

Tổng hợp: Linh Huỳnh