ĐHCĐ VIB: Kế hoạch lợi nhuận hơn 7.500 tỷ đồng trong năm 2021

VIB chia cổ phiếu thưởng tới 40%, tiếp tục tập trung các mảng kinh doanh trọng yếu.

Việc chia cổ phiếu thưởng VIB dự kiến hoàn thành trước 30/9/2021.

Ngày 24/3/2021, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông cho biết, tại thời điểm khai mạc đại hội có các cổ đông tham dự và đại diện uỷ quyền cho tổng cộng hơn 987 triệu cổ phần, tương đương 88,99% số cổ đông có quyền biểu quyết.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch VIB cho biết, năm 2020 của Ngân hàng Quốc Tế đã khép lại với nhiều kết quả tích cực trong nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng, tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu thị trường ở những mảng kinh doanh trọng yếu, cùng với các chỉ tiêu tài chính khả quan. Những kết quả này một lần nữa khẳng định những bước đi đúng đắn trong chiến lược phát triển mạnh mẽ và bền vững của VIB. Bước sang năm 2021, VIB tiếp tục chiến lược kinh doanh phù hợp, thích ứng với thị trường nhiều cơ hội và thách thức, đảm bảo phát triển hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, lớn về quy mô và dẫn đầu về chất lượng.

Hiệu quả kinh doanh 2020 ở nhóm đầu ngành

Báo cáo tại đại hội, ông Đặng Khắc Vỹ cho biết, năm 2020, tổng tài sản của VIB tăng trưởng 32,6% so với đầu năm, đạt 245 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 42,2% so với năm 2019, đạt 5.803 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn bình quân (ROEE) đạt 30,0%, giúp VIB tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm cao nhất toàn ngành về hiệu quả kinh doanh. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 1,5%.

VIB còn dẫn đầu ở nhiều mảng kinh doanh trọng yếu như thuộc top các ngân hàng có tỷ trọng số lượng giao dịch trực tuyến cao nhất, ở mức 91% so với tổng số lượng giao dịch; có thị phần top đầu về cho vay mua ô tô; về tăng trưởng cho vay bán lẻ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn 2017-2020 đạt 42,0%; top dẫn đầu về tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng và mức chi tiêu trên thẻ năm 2020, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với trung bình ngành.

Về quản trị rủi ro, VIB là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam triển khai thành công cả 3 trụ cột Basel II theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Thông tư 13/2018/TT-NHNN; đồng thời là ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng thí điểm chuẩn mực quản trị thanh khoản theo Basel III.

Bên cạnh hoạt động hiệu quả, VIB còn tối ưu hoá lợi ích cho cổ đông khi chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20,0%.

Trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh Covid-19, VIB đã tập trung nguồn lực chủ động thực hiện Thông tư 01 và Chỉ thị 02 của NHNN liên quan đến quản trị vận hành và hỗ trợ khách hàng trong thời gian Covid-19. VIB là một trong các ngân hàng tiên phong đưa ra gói hỗ trợ cho cả khoản vay hiện hữu và khoản vay mới, với mức lãi suất giảm từ 0,5% đến 2,0%; đã thực hiện cơ cấu nợ cho hơn 2.500 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng dư nợ trên 3.400 tỷ đồng; thực hiện giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu cho hơn 8.300 khách hàng, mức giảm lãi suất từ 0,5% đến 2,0%, trong đó có 8.100 khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, VIB đã chủ động cho vay mới gần 140 nghìn tỷ đồng với lãi suất giảm từ 0,5% – 1,2% so với năm 2019, trong đó, cho vay khôi phục và duy trì sản xuất cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 12.000 tỷ đồng. Đồng thời, VIB đã miễn, giảm nhiều loại phí giao dịch cho khách hàng, trong đó có giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng, giao dịch thanh toán trực tuyến.

2021 tập trung vào các mảng kinh doanh trọng yếu, kế hoạch lợi nhuận hơn 7.500 tỷ đồng

Chủ tịch VIB cho biết, trong năm 2021, năm thứ 5 trong chiến lược chuyển đổi 10 năm, VIB tiếp tục kiên định với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của mình thông qua việc tập trung vào các mảng lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của VIB, tiếp tục hoàn thiện mô hình vận hành xuất sắc đi cùng với việc không ngừng xây dựng, phát triển các công cụ vận hành kinh doanh tinh gọn, đảm bảo tiếp tục tăng trưởng bền vững, song song với việc quản trị tốt các rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường, hướng đến một VIB có quy mô và chất lượng hàng đầu.

Các chiến lược quan trọng của VIB đã được truyền thông một cách nhất quán trong thời gian qua, bao gồm tăng trưởng cho vay và huy động mạnh mẽ, song song với các sản phẩm dịch vụ thu phí và các sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao. Tiếp tục giữ số 1 về thị phần tại Việt Nam ở các mảng kinh doanh trọng yếu.

Kế hoạch tăng vốn lên gần 16.000 tỷ đồng, trong đó chia cổ phiếu thưởng tối đa 40%

Báo cáo tại đại hội, giám đốc tài chính của VIB cho biết ngân hàng đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt, cần vốn để đầu tư vào hệ thống công nghệ, mạng lưới, cấp tín dụng, đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn trong kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vì vậy ngân hàng cần thiết phải tăng vốn.

Đến cuối năm 2020 ngân hàng có hơn 4.800 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ, VIB dự kiến sẽ chia cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận này. Tỷ lệ tăng vốn tối đa là 40%, từ 11.093 tỷ đồng hiện tại lên hơn 15.530 tỷ đồng. Việc chia cổ phiếu thưởng VIB dự kiến hoàn thành trước 30/9/2021.

Đồng thời VIB cũng muốn tăng thêm vốn điều lệ khoảng 466 tỷ đồng, lên 15.997 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu, sau khi thực hiện việc tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Với tổng cộng hơn 4.900 tỷ đồng vốn tăng thêm, VIB dự kiến sẽ dành phần lớn (4.400 tỷ) để tăng cường cấp tín dụng, phần còn lại để đầu tư cơ sở vật chất, mạng lưới chi nhánh, đầu tư tài sản thanh khoản…

(Theo cafef.vn)