Quick Stats AIG - Twoctv
video_library
TỔNG SỐ VIDEO
982
remove_red_eye
TỔNG SỐ LƯỢT XEM VIDEO
32555
people
TỔNG NGƯỜI DÙNG
67
person_add
TỔNG SỐ ĐĂNG KÝ
37
comment
TỔNG SỐ BÌNH LUẬN VIDEO
9
thumb_up
TỔNG LƯỢT THÍCH VIDEO
86
thumb_down
TỔNG LƯỢT KHÔNG THÍCH VIDEO
3
save
TỔNG SỐ VIDEO ĐÃ ĐĂNG
1