ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN
ĐỔI MỚI TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

VỀ THACO

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (TRUONG HAI GROUP) tiền thân là Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) được thành lập vào ngày 29/04/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã phát triển vượt bậc, đưa doanh nghiệp trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm: THACO AUTO (Ô tô), THACO AGRI (Nông Lâm nghiệp); THACO INDUSTRIES (Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ), THADICO (Đầu tư xây dựng), THILOGI (Logistics) và THISO (Thương mại dịch vụ), trong đó các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao.

TẦM NHÌN

Là Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.

SỨ MỆNH

Mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác, xã hội và phát triển kinh tế đất nước với tinh thần tận tâm phục vụ.

 

CHIẾN LƯỢC

THACO là tập đoàn công nghiệp đa ngành có các tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: ô tô, nông nghiệp; cơ khí & CNHT; đầu tư & xây dựng; thương mại & dịch vụ và logistics có tính bổ trợ và tích hợp cao trong từng Tập đoàn & giữa các tập đoàn thành viên và THACO.

BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Hùng Minh - Phó chủ tịch TT HĐQT
Ông Cheah Kim Teck - Phó chủ tịch HĐQT
Bà Viên Diệu Hoa - Thành viên
Ông Phạm Văn Tài - Thành viên
Ông Benjamin Herrenden Birks - Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Phúc Thịnh - Trưởng ban
Ông Đặng Công Trực - Thành viên
Ông Bùi Minh Khoa - Thành viên

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

VỀ CÔNG TY

Xuyên suốt 25 năm hành trình dựng xây và “phát triển cùng đất nước”, THACO vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng thể hiện cho những đóng góp thiết thực trong sản xuất kinh doanh, hoạt động cộng đồng và sự nghiệp xây dựng đất nước. 

 

VỀ CHỦ TỊCH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM 1997
THACO được thành lập tại Đồng Nai với các chức năng mua bán, sữa chữa xe đã qua sử dụng. Năm 1999, THACO tiến hành mở rộng thị trường ra phía Bắc với chi nhánh đầu tiên mở tại Hà Nội.
NĂM 2001
Bắt đầu lắp ráp xe tải nhẹ mang thương hiệu KIA - Hàn Quốc
NĂM 2003
Đầu tư vào khu KTM Chu Lai, Quảng Nam nhằm thực hiện phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung và chiến lược sản xuất kinh doanh ô tô của THACO nói riêng trong bối cảnh hội nhập khu vực ASIAN vào năm 2018 ( thuế nhập khẩu ô tô về mức 0%).
NĂM 2012
Đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng và kinh doanh bất động sản thông qua việc góp vốn vào công ty Đại Quang Minh.
NĂM 2018
Chiến lược phát triển trở thành tập đoàn đa ngành trong đó các ngành kinh doanh bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao trong đó ô tô - cơ khí và nông nghiệp là 2 lĩnh vực chính và 3 lĩnh vực hỗ trợ bao gồm: - Đầu tư xây dựng, logistics, thương mại dịch vụ -Đầu tư phát triển về cơ khí và sản xuất linh kiện phụ tùng - Đầu tư vào nông nghiệp thông qua Công ty nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai.
Năm 2020
5/2020: Thành lập công ty TNHH MTV Giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải để sở hữu 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực Logistics, bao gồm: Công ty Cảng, Công ty vận tải biển, Công ty vận tải đường bộ. 12/2020: Thành lập THACO AUTO và chuyển các công ty, đơn vị trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh ( phân phối & bán lẻ) ô tô vào THACO AUTO
NĂM 2021
Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc công ty thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với các ngành nghề có tính bổ trợ cho nhau và mang tính tích hợp cao, phát triển bền vững theo xu thế số hóa và bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới. 11/2021: Thành lập Tổng công ty cơ khí và CNHT ( THACO industries )
NĂM 2022
Năm thứ 2 thực hiện chiến lược " THACO là tập đoàn công nghiệp đa ngành bao gồm: ô tô, nông nghiệp, cơ khí & công nghiệp hỗ trợ, Logistics, đầu tư - xây dựng và thương mại - dịch vụ có tính hỗ trợ và tich hợp cao theo xu thế hội nhập quốc tế và số hóa" và sứ mệnh "mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước"

VỀ VĂN HÓA

Với mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành, mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, THACO không ngừng đầu tư phát triển sức mạnh nội lực, đổi mới tư duy và hành động, nâng chất, nâng tầm của đội ngũ nhân sự. Để làm được những điều này, một trong những yếu tố quan trọng để điều hành, quản trị công ty phải kể đến chính là văn hóa THACO.

Luôn quan niệm CBNV là nguồn lực quan trọng tạo nên sự thành công và phát triển bền vững, văn hóa THACO hướng đến việc xây dựng một đội ngũ nhân sự có ý chí mạnh mẽ; thái độ làm việc tích cực; tính sáng tạo cao và ý thức trau dồi năng lực chuyên môn trong môi trường kỷ luật, đóng góp vào sự phát triển của công ty, qua đó trở thành người hữu ích của xã hội, đất nước.

Với những đặc thù của lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đòi hỏi chất lượng và tầm nhìn về sự phát triển bền vững, THACO lấy kỷ luật làm nền tảng, định hướng để xây dựng văn hóa. Theo đó, công ty đề cao và tập trung nâng cao ý thức kỷ luật, hành động kỷ luật, con người kỷ luật trong đội ngũ nhân sự THACO. Để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao ý thức tác phong công nghiệp, THACO đề ra các chuẩn mực ứng xử thể hiện đặc trưng văn hóa là: Tôn trọng – Trung thực – Trách nhiệm – Tận Tâm – Thân thiện.

Việc định hướng các ứng xử tại THACO theo tính kỷ luật được hướng dẫn cụ thể bằng các tiêu chuẩn của nguyên tắc 8T: Tận tâm – Trung thực – Trí tuệ – Tự tin – Tôn trọng – Trung tín – Tận tình – Thuận tiện. 8 yếu tố này liên kết, lồng ghép vào nhau linh hoạt trong mỗi ứng xử và mọi hoạt động của THACO, con người THACO.

Bên cạnh tính kỷ luật, văn hóa THACO còn đề cao tính nhân văn “đóng góp, cống hiến cho xã hội” thông qua sản phẩm và dịch vụ, luôn thể hiện “trách nhiệm với xã hội”. Trong những năm qua, “Tiêu chí 8 chữ T” đóng vai trò cốt lõi trong Văn hóa THACO mà mỗi CBNV hướng đến, góp phần tạo nên hình ảnh thương hiệu của THACO, tiêu biểu cho nền công nghiệp của đất nước.

Đồng thời, công ty tạo môi trường làm việc đặc thù và ưu việt để nhân sự phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia. Văn hóa THACO thể hiện tính đại diện của một doanh nghiệp không chỉ ở sản phẩm hay thương hiệu, mà còn thể hiện ở mỗi nhân sự thông qua cách ứng xử của mình trong công việc và đời sống hàng ngày, với phương châm “mỗi nhân sự là một đại sứ thương hiệu”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 8T

Sự nỗ lực vượt khó, tự tin, trí tuệ, kỷ luật và ý chí, nghị lực của người sáng lập cùng với đội ngũ nhân sự có thái độ làm việc tích cực, ý thức đóng góp cống hiến đã hình thành nên VĂN HÓA THACO thể hiện qua giá trị cốt lõi là:

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1/ Ô TÔ

THACO AUTO là ngành nghề chính yếu và chủ lực của THACO trong suốt hơn hai thập kỷ phát triển. Sau tái cấu trúc vào năm 2021, THACO AUTO hoạt động theo mô hình tập đoàn (Sub-Holding) phụ trách lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, phân phối, bán lẻ và dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy. Mô hình kinh doanh được thiết lập theo chuỗi giá trị từ Sản xuất (tại Chu Lai) đến Kinh doanh (Phân phối và Bán lẻ) bao gồm các chủng loại xe từ xe du lịch đến xe bus, xe tải, xe chuyên dụng thuộc thương hiệu ô tô quốc tế (KIA, Mazda, Peugeot, BMW; Foton, Mitsubishi Fuso), thương hiệu THACO (Thaco Bus) và hệ thống bán lẻ ô tô hơn 392 showroom/ xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng, các thương hiệu trải dài trên khắp cả nước.

TẦM NHÌN

Tập Đoàn Sản Xuất – Kinh Doanh Ô Tô, Phát Triển Bền Vững, Hội Nhập Khu Vực Và Thế Giới.

SỨ MỆNH

Mang lại giá trị cho khách hàng thông qua sản phẩm và dịch vụ với tinh thần tận tâm phục vụ.

CHIẾN LƯỢC CỐT LÕI

THACO AUTO sản xuất kinh doanh với đầy đủ các chủng loại (tải, bus, du lịch) và các phân khúc sản phẩm ô tô (trung cấp, cao cấp) mang các thương hiệu quốc tế & thương hiệu THACO, đáp ứng nhu cầu riêng biệt của khách hàng tại Việt Nam và xuất khẩu.

Tại Việt Nam, hoạt động SXKD ô tô được tổ chức xuyên suốt theo chuỗi giá trị: Nghiên cứu phát triển sản phẩm & sản xuất – Phân phối – Bán lẻ & dịch vụ hậu mãi.

SẢN PHẨM

THACO AUTO là tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổ hợp Sản xuất lắp ráp Ô tô được đặt tại KCN THACO CHU LAI, bao gồm 7 nhà máy được chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp… với hệ thống máy móc tự động, ứng dụng số hóa trong quản trị sản xuất.

Trung tâm R&D được đầu tư các phần mềm thiết kế hiện đại để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm như bộ phần mềm thiết kế tổng thể Catia V6, phần mềm mô phỏng khí động học HyperWorks, phần mềm Teamcenter…; đồng thời đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị tiên tiến như máy scan 3D, thiết bị đo độ rung, độ ồn, cầu nâng cân bằng (Nhà máy Bus THACO); máy đo gia tốc phanh, camera hồng ngoại…

Được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới theo hướng tự động hóa và ứng dụng số hóa trong quản trị để sản xuất hàng loạt theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Tổ hợp Sản xuất Lắp ráp Ô tô gồm: nhà máy THACO KIA, nhà máy THACO MAZDA, nhà máy LUXURY CAR, nhà máy xe Du lịch chuyên dụng cao cấp, nhà máy sản xuất xe Mô tô, nhà máy THACO BUS, nhà máy THACO TẢI.

Hiện nay, THACO AUTO đang thực hiện chiến lược tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với các thương hiệu ô tô quốc tế sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu ô tô, linh kiện phụ tùng sang các nước ASEAN và thế giới. Trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, THACO AUTO đã tích cực tìm các giải pháp tháo gỡ để đẩy mạnh xuất khẩu.

 

KINH DOANH

Kinh doanh ô tô & xe máy của THACO AUTO bao gồm hoạt động phân phối đa dạng các chủng loại xe từ xe du lịch đến xe bus, xe tải, xe chuyên dụng thuộc thương hiệu ô tô quốc tế (KIA, Mazda, Peugeot, BMW; Foton, Mitsubishi Fuso), thương hiệu THACO (Thaco Bus) và hệ thống bán lẻ ô tô hơn 400 showroom/ xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng, các thương hiệu trải dài trên khắp tỉnh/thành Việt Nam từ Bắc đến Nam.

THACO hiện đang sản xuất, phân phối và sở hữu hệ thống bán lẻ ô tô du lịch với các thương hiệu: KIA ( Hàn Quốc), Mazda ( Nhật Bản ), Peugeot (Pháp), BMW (Đức), MINI (Anh Quốc )

THACO AUTO đang phân phối các mẫu mô tô của BMW Motorrad (Đức) và xe máy Peugeot Django ( Pháp) với đa dạng màu sắc và các phiên bản khác nhau.

 

THACO AUTO hiện đang sản xuất, lắp ráp và phân phối các thương hiệu xe tải, đầy đủ phân khúc từ tải nhẹ đến tải nặng 

THACO AUTO hiện đang sản xuất, lắp ráp và phân phối các thương hiệu xe bus: Thaco bus, Iveco Daily, Mitsubisi Fuso đang dạng phân khúc, thiết kế tiện nghi, hài hòa, bắt kịp xu hướng.

Các sản phẩm xe chuyên dụng do THACO AUTO sản xuất lắp ráp và phân phối đa dạng về chủng loại và công năng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các dòng xe chuyên dụng như: xe phục vụ y tế, xe bán hàng lưu động, xe cánh dơi, xe đông lạnh, xe chở kính,…

Cung cấp đa dạng các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành, chăm sóc xe nâng cao và sử dụng phụ tùng chính hãng với chi phí hợp lý luôn minh bạch tại tất cả các Trung tâm dịch vụ

Hệ thống bán lẻ của ô tô trải dài từ Bắc đến Nam với hơn 383 showroom được đầu tư đạt chuẩn các thương hiệu. Đội ngũ nhân viên chyên nghiệp, tận tâm luôn mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

2/ NÔNG NGHIỆP

Năm 2017, THACO bắt đầu nghiên cứu, phát triển lĩnh vực nông nghiệp với các dự án đầu tư vào ngành lúa, gạo và hợp tác sản xuất máy móc thiết bị cơ giới nông nghiệp. Năm 2018, thông qua hợp tác chiến lược với HAGL về đầu tư sản xuất nông nghiệp và thông qua việc thành lập tập đoàn THACO AGRI nhằm thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nông – lâm nghiệp với các lĩnh vực hoạt động: trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh vật tư nông nghiệp.
 
THACO AGRI kế thừa nền tảng quản trị công nghiệp, mô hình sản xuất kinh doanh được tích hợp, hỗ trợ mạnh mẽ từ các Tập đoàn thành viên cũng như tiềm lực mạnh mẽ từ THACO. Đến nay, THACO AGRI đã sở hữu hơn 48,000ha đất tại Việt Nam, Campuchia, đồng thời, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất trên diện tích hơn 36,000ha của công ty HAGL Agrico [HNG] tại Lào và Campuchia.

TẦM NHÌN

Tập đoàn nông nghiệp hàng đầu ASEAN vào năm 2025.

SỨ MỆNH

Nâng tầm nông nghiệp Việt Nam.

 

CHIẾN LƯỢC CỐT LÕI

Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, quản trị theo phương pháp công nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa theo lộ trình phù hợp.

Hình thành các khu liên hợp sản xuất nông nghiệp khép kín, tích hợp và tuần hoàn bao gồm: Trồng trọt các loại cây ăn trái (chuối, dứa, xoài,…), cây cao su, cây lâm nghiệp; chăn nuôi (bò, heo, cá) & sản xuất chế biến (thực phẩm, vật tư nông nghiệp); cung cấp cho thị trường xuất khẩu và trong nước các sản phẩm hữu cơ, chất lượng cao.

TRỒNG TRỌT

CHĂN NUÔI HEO

CHĂN NUÔI BÒ

3/ CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Dựa trên nguồn lực và kinh nghiệm đã tích lũy của Khối Cơ khí và CNHT, cùng với xu hướng dịch chuyển đầu tư chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh hội nhập, THACO đã tái cấu trúc và thành lập Tổng công ty Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ – THACO Industries gồm tổ hợp 19 nhà máy sản xuất cơ khí và linh kiện phụ tùng, Trung tâm R&D và Trung tâm Thử nghiệm tại Chu Lai cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu riêng biệt của khách hàng trong và ngoài nước.

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, hội nhập khu vực & thế giới.

SỨ MỆNH

Mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, có đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

 

CHIẾN LƯỢC CỐT LÕI

Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí chế tạo & Công nghiệp hỗ trợ với mô hình khu công nghiệp chuyên ngành quy mô lớn.

Theo chuỗi giá trị: Nghiên cứu & phát triển sản phẩm – Gia công & Chế tạo – Lắp đặt – Chuyển giao vận hành & Bảo trì. Thông qua các hình thức Tự sản xuất và liên kếtliên doanh với đối tác trong và ngoài nước

Bao gồm: Trung tâm R&D; trung tâm cơ khí chế tạo; trung tâm sản xuất thiết bị chuyên dụng, thiết bị điện tử và linh kiện phụ tùng.

SƠ MI RƠ MOÓC

Sản xuất sơ mi rơ moóc và thiết bị chuyên dụng theo yêu cầu của khách hàng. Đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại và vận hành theo quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Đã xuất khẩu sang các thị trường như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Myanmar.

 

GIA CÔNG CƠ KHÍ & SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Chuyên gia công các loại linh kiện cơ khí & công nghiệp hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế với độ chính xác cao.

 

CUNG CẤP PHÔI THÉP VÀVẬT TƯ NGUYÊN VẬT LIỆU

Sản xuất và cung ứng: kim loại màu, thép tấm, thép ống, thép hộp, phôi thép… Đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ. Xuất khẩu nhiều sản phẩm sang Mỹ, Úc…

4/ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG

THADICO hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án Khu công nghiệp, Khu đô thị, Bất động sản và Giao thông – Hạ tầng kỹ thuật có tính đồng bộ, tích hợp và bổ trợ cho nhau, hình thành hệ sinh thái bền vững theo chiến lược đa ngành của THACO.

TẦM NHÌN

“Tập đoàn đầu tư – Xây dựng hạ tầng giao thông; khu công nghiệp; khu đô thị và dự án bất động sản có tính tích hợp cao, đáp ứng xu thế phát triển”.

SỨ MỆNH

Mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, xã hội và có đóng góp cho nền kinh tế địa phương và đất nước.

 

CHIẾN LƯỢC CỐT LÕI

Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các dự án giao thông – HTKTkhu công nghiệpkhu đô thị; đầu tư xây dựng các dự án phức hợp, thương mại và chuyển giao cho THISO; quản trị toàn diện hoạt động xây dựng công trình cho các tập đoàn thành viên và THACO.

 

GIAO THÔNG HẠ TẦNG – KỸ THUẬT

Với mong muốn tạo dựng những giá trị bền vững cùng thời gian, THADICO đầu tư – xây dựng các công trình giao thông – hạ tầng kỹ thuật có tính đồng bộ, kiến trúc nổi bật, độc đáo, tính mỹ thuật cao, đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, được xem là biểu tượng kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương trong cả nước.

 

KHU CÔNG NGHIỆP

Đầu tư phát triển các dự án Khu công nghiệp chuyên ngành, có quy mô lớn, quy hoạch bài bản, góp phần tạo nguồn việc làm cho người lao động và đóng góp giá trị cho kinh tế địa phương. Với các công trình tiêu biểu như: KCN Cơ khí & Ô tô, KCN chuyên Nông – Lâm nghiệp Thaco Chu Lai, KCN chuyên Nông nghiệp Thaco Thái Bình……

 

KHU ĐÔ THỊ

Đầu tư phát triển dự án Khu đô thị mới và Khu đô thị chỉnh trang theo xu hướng khu đô thị sinh thái cao cấp, được quy hoạch tổng thể đồng bộ, được trang bị đầy đủ các tiện ích nội khu (như trường học quốc tế, trung tâm thể dục thể thao, công viên,…..) kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và các hoạt động thương mại, dịch vụ độc đáo mang lại cho cư dân những trải nghiệm chất lượng cuộc sống cao cấp, gần gũi với thiên nhiên. Qua đó góp phần tạo động lực, đòn bẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

 

BẤT ĐỘNG SẢN

Đầu tư xây dựng các dự án bất động sản ở với đa dạng các dòng sản phẩm như biệt thự, nhà phố, căn hộ cao cấp,…được quy hoạch hài hòa trong khu đô thị, chú trọng về công năng sử dụng, cùng với đầy đủ các tiện ích nội khu, giúp gia tăng giá trị cuộc sống cho gia đình. Ngoài ra, Thadico đầu tư xây dựng các bất động sản phức hợp (trung tâm thương mại) và bất động sản thương mại (siêu thị trung tâm) kết hợp Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới, Tháp văn phòng hoặc Khách sạn, Căn hộ và Showroom Ô tô – Xưởng dịch vụ ở các vị trí tuyến đường trung tâm, lưu thông thuận tiện, kết hợp với kiến trúc độc đáo, ấn tượng.

 

5/ LOGISTICS

THILOGI là tổng công ty tổ chức và cung ứng các dịch vụ giao nhận – vận chuyển trọn gói cung ứng các giải pháp logistics tối ưu phục vụ khác hàng và đối tác. Mô hình kinh doanh của THILOGI là sự tích hợp tổng thể các dịch vụ riêng lẻ như vận tải đường bộ, vận tải biển, vận tải nông sản, dịch vụ cảng, hệ thống kho ngoại quan, kho hàng, kho lạnh…thành chuỗi dịch vụ logistics trọn gói.

 

 

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu miền Trung Việt Nam.

 

SỨ MỆNH

Mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác và xã hội thông qua các dịch vụ & giải pháp logistics tối ưu.

 
 

CHIẾN LƯỢC CỐT LÕI

Phát triển mạng lưới logistics tập trung tại Chu Lai, miền Trung và kết nối với Tây NguyênLàoCampuchia hình thành trung tâm logistics quốc tế tại Chu Lai (cảng & kho, dịch vụ vận tải).

Tối ưu chi phí logistics hướng đến ngang bằng với hai miền Nam – Bắc nhằm bổ trợ hoạt động SXKD của THACO AUTO, THACO INDUSTRIES, THACO AGRI.

Từng bước hình thành các trung tâm giao nhận vận chuyển tại các tỉnh thành phục vụ cho THISO và phát triển kinh doanh bên ngoài.

 

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Vận chuyển ô tô, linh kiện, phụ tùng
Vận chuyển hàng hóa nông nghiệp
Dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu

VẬN TẢI BIỂN

Thông tin đội tàu
Vận tải biển nội địa
Dịch vụ FORWARDING đường biển quốc tế

DỊCH VỤ CẢNG CHU LAI

6/ THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ

Năm 2020, THACO thành lập Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quốc tế THISO để đầu tư phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ thông qua hợp tác nhượng quyền, liên doanh liên kết với các đối tác có thương hiệu và tự đầu tư phát triển.

 

 

TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn Thương mại – Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam mang đến trải nghiệm dịch vụ toàn diện cho khách hàng.

 

SỨ MỆNH

Mang đến giá trị cho khách hàng, đối tác và xã hội thông qua các mô hình kinh doanh Thương mại – Dịch vụ sáng tạo, hiệu quả.

 
 
 

CHIẾN LƯỢC CỐT LÕI

Sở hữu, kinh doanh (bán & cho thuê) và quản lý vận hành các loại hình bất động sản: Trung tâm thương mại; đại siêu thị (siêu thị và TM-DV); trung tâm hội nghị; văn phòng; khách sạn, BĐS ở theo mô hình “Một điểm đến – Nhiều tiện ích, dịch vụ”

Kinh doanh các loại hình thương mại – dịch vụ: Bán lẻ, ẩm thực, vui chơi giải trí và trung tâm hội nghị & tiệc cưới thông qua các hình thức: Liên doanh; tự doanh (liên kết; nhượng quyền).

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Năm 2021, THISO thành lập THISO Retail và cùng với Emart Hàn Quốc ký kết thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn của Emart Việt Nam, thỏa thuận nhượng quyền độc quyền để tiếp quản hoạt động đồng thời tiếp tục triển khai các dự án mở rộng hệ thống siêu thị Emart tại thị trường Việt Nam. Mô hình kinh doanh của THISO Retail được xây dựng trên giá trị cốt lõi là “Giá rẻ hơn – Chất lượng tốt hơn” của thương hiệu Emart.

 

DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ĂN UỐNG

Chú trọng phát triển thương mại dịch vụ đa kênh, THISO tích hợp thêm chuỗi dịch vụ kinh doanh ẩm thực, nhà hàng và ăn uống cùng với đại siêu thị mang đến cho khách hàng trải nghiệm ẩm thực chất lượng cùng phong cách gần gũi, sang trọng.

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI

Hướng đến mô hình “Một điểm đến – Nhiều tiện ích, dịch vụ”, bên cạnh đại siêu thị, nhà hàng ẩm thực… THISO còn tích hợp trung tâm tổ chức tiệc cưới, hội nghị và sự kiện chuyên nghiệp. Với thiết kế kiến trúc độc đáo, khách hàng sẽ được trải nghiệm các sự kiện xứng tầm, phong cách trang trí đa dạng cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, chu đáo, nhiệt tình.

 

KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ TRONG NHÀ

Một mảnh ghép khác của mô hình điểm đến “Một điểm đến – Nhiều tiện ích, dịch vụ” là khu vui chơi – giải trí trong nhà, rạp phim – nhà hát… mang lại trải nghiệm giải trí tuyệt vời dành cho gia đình. Đặc biệt là các khu kết hợp giải trí & giáo dục dành riêng cho trẻ em, tập hợp hàng loạt trò chơi bổ ích, giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng, tăng cường trí tuệ.

KHU MUA SẮM CAO CẤP

Một trong những tiện ích phải kể đến tại THISO là khu mua sắm thời trang – mỹ phẩm cao cấp. Đây là sẽ là nơi hội tụ những thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước, nắm bắt xu hướng thời trang mới nhất cùng phong cách đa dạng phù hợp với đại đa số tín đồ thời trang Việt.

AIG - ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY CỦA THACO TRƯỜNG HẢI

Công Ty AIG, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị, và chúng tôi tự hào được là đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp như Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải.

Với kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn, thiết kế và triển khai chiến dịch quảng cáo ngoài trời, chúng tôi hiểu rõ sự quan trọng của việc tạo ra sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Công Ty THACO Trường Hải trong việc xây dựng một chiến lược quảng cáo ngoài trời hiệu quả, giúp nâng cao thương hiệu và tăng cường sự tin tưởng từ khách hàng.

 Lựa chọn AIG, khách hàng sẽ được tư vấn hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình thực hiện chiến dịch quảng cáo ngoài trời. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm của AIG liên tục đón đầu và cập nhật các xu hướng quảng cáo ngoài trời mới hợp xu thế trên thế giới. Vì vậy, khi quyết định “bắt tay” với AIG, doanh nghiệp bạn không chỉ được nâng tầm vị thế trên thị trường với độ phủ rộng mà còn đạt được doanh số bán hàng như mong muốn. 

 Quy Nhơn – Thành phố biển, là nơi AIG đặt dấu chân đầu tiên khi mới thành lập cho đến ngày hôm nay. AIG sở hữu vô vàng các vị trí quảng cáo tuyệt đẹp tại nơi này, quý khách hàng có thể tha hồ lựa chọn. Chúng tôi luôn đồng hành cùng quý khách hàng, cung cấp nhiều dịch vụ quảng cáo góp phần giá tăng giá trị và lan tỏa thương hiệu đến người tiêu dùng một cách tốt nhất.  

Dưới đây là một số lợi ích mà AIG có thể mang đến cho THACO Trường Hải:

  • Thiết kế độc đáo: Chúng tôi sẽ tạo ra các bản thiết kế quảng cáo ngoài trời độc đáo và thu hút, phù hợp với thông điệp và giá trị cốt lõi của Công Ty Trường Hải. Chúng tôi sử dụng những phương pháp sáng tạo và kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn nổi bật trong đám đông.
  • Tư vấn chuyên gia: Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ Công Ty Trường Hải trong việc lựa chọn vị trí chiến dịch quảng cáo ngoài trời tối ưu, phù hợp với khách hàng mục tiêu của bạn. Chúng tôi sẽ đánh giá các yếu tố như vị trí, khối lượng người qua lại và tiềm năng quảng cáo để đảm bảo hiệu quả tối đa cho chiến dịch của bạn.
  • Định dạng linh hoạt: Chúng tôi cung cấp các định dạng quảng cáo ngoài trời đa dạng, bao gồm bảng quảng cáo, biển quảng cáo, bảng điện tử và nhiều hơn nữa.

MỘT VÀI DỰ ÁN ĐƯỢC AIG THI CÔNG

Tại sao nên chọn AIG

  • AIG  là đơn vị chuyên Booking quảng cáo uy tín, là đối tác chiến lược của nhiều Doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên cả nước. 
  • Đội ngũ nhân viên tay nghề cao được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc và thân thiện với khách hàng.
  • Nhân viên hiểu rõ về hệ thống điện từ, các mạch điện tử và cấu trúc xây dựng Showroom. Vì vậy nhân viên có thể đưa ra giải pháp an toàn, hiệu quả mà chi phí lại phù hợp nhất đến với quý khách hàng.
  • Hiểu rõ kết cấu, quy trình lắp đặt mới nhất của hệ thống đèn điện phát triển trên thị trường hiện nay.
  • Sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/7, rất linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian để thi công dự án, để khách hàng có thể thuận tiện theo dõi quá trình thi công.
  • Đảm bảo cam kết đem lại hiệu quả cao, tạo lòng tin tốt nhất đến khách.
  • Thiết bị công cụ hiện đại đảm bảo uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

Sale Miền Bắc

0973 050 998

Sales Miền Nam

0973 720 072

Sales Miền Trung 1

039 6438 145

Sales Miền Trung 2

093 622 1577

Trụ sở chính

82 Bùi Thị Xuân - Lê Hồng Phong - Quy Nhơn

Văn Phòng Miền Nam

223 Hoàng Văn Thụ - Phường 8 - Phú Nhuận

Văn Phòng Miền Bắc

22/350 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

E-mail:

Haohien@asiamedia.vn

E-mail:

Giau.nguyen@asiamedia.vn

E-mail:

nu.pham@asiamedia.vn

E-mail:

linh.huynh@asiamedia.vn

Tổng hợp: Đặng Linh

(Nguồn: https://thacogroup.vn/)