PV POWER NHƠN TRẠCH 2 - NHÀ MÁY ĐIỆN HIỆU QUẢ

Tổng quan về doanh nghiệp

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được thành lập vào ngày 15/06/2007 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐH của Đại hội đồng cổ đông với vốn điều lệ ban đầu là 2.560.000.000.000 đồng. Hiện nay, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có vốn điều lệ 2.878.760.290.000 đồng.

Công ty là chủ đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến tua bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F với cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tua bin hơi, tổng công suất đạt 750 MW.

NT2 chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn cao. NT2 có đội ngũ cán bộ kỹ sư, trình độ cao, nhiệt huyết. Trong quá trình hoạt động và phát triển, NT2 tập trung vào giá trị cốt lõi là sản xuất kinh doanh điện năng một cách hiệu quả.

NT2 là doanh nghiệp nhiều năm liên tiếp thuộc Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes bình chọn, Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Doanh nghiệp vì người lao động… Mã cổ phiếu NT2 luôn thu hút nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán bởi sự minh bạch thông tin, tài chính ổn định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 phấn đấu trở thành công ty phát điện độc lập hàng đầu trong thị trường điện Việt Nam; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tạo niềm tin vững chắc cho cổ đông.

Sứ mệnh:

Đảm bảo cung cấp điện năng thương phẩm ổn định, an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, bộ máy vận hành chuyên nghiệp để tạo ra những giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng và cổ đông.

Giá trị cốt lõi:

PVPower NT2 trở thành biểu tượng Thân thiện, Hiệu quả và An toàn.

Thân thiện

Công nghệ thân thiện với môi trường; thân thiện trong hợp tác, ứng xử; Tạo dựng và phát triển thương hiệu, bản sắc văn hóa doanh nghiệp, với tinh thần xây dựng công ty trở thành “mái nhà chung” cho tập thể CBCNV và địa chỉ đầu tư tin cậy cho các cổ đông.

Hiệu quả

Tập trung vào hoạt động cốt lõi, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, cơ cấu bộ máy tổ chức tinh gọn, thực hành tiết kiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đem lại hiệu quả thiết thực và bền vững cho Công ty và cổ đông.

An toàn

Đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định, tránh các sự cố máy móc thiết bị và con người; nhân sự được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn sức khỏe môi trường.

Sản phẩm và Dịch vụ

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) có vốn điều lệ 2.878.760.290.000 đồng (Vốn điều lệ ban đầu là 2.560.000.000.000 đồng). Hoạt động chính của Công ty là quản lý, vận hành và khai thác Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 – công suất 750MW), có khả năng cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 4,5-4,8 tỷ kWh/năm, tương đương doanh thu trên 7.000 tỷ đồng. Công ty phát triển đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động chính, ổn định, theo đúng định hướng, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Lĩnh vực hoạt động của PVPower NT2:
  –  Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
  –  Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.
• Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
• Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
• Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
• Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
• Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác.
• Giáo dục nghề nghiệp: đào tạo nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, và sửa chữa các công trình  nhiệt điện.
• Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.
• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
  –  Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, PVPower NT2 có thể bổ sung các ngành, nghề kinh  doanh khác để đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty mà pháp luật không cấm.

Triển vọng phát triển

Với triển vọng phát triển ngành điện trong tương lai.

Ngành điện Thế giới đã trải qua hơn 150 năm phát triển với nhiều xu hướng đầu tư, từ thủy điện, nhiệt điện nhiên liệu hóa thạch, nhiệt điện khí, năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo. Quy mô hệ thống điện Việt Nam hiện đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 30 trên thế giới, với đa dạng loại hình nguồn điện như: thủy điện, nhiệt điện đốt than, nhiệt điện đốt dầu FO, tua bin khí chu trình hỗn hợp đốt khí, tua bin khí chu trình đơn đốt dầu DO.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Ðảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực phát triển ngành năng lượng nước nhà. Theo Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ, mục tiêu dài hạn của ngành năng lượng là phải bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, quốc phòng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ của đất nước; cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng cao cho phát triển kinh tế – xã hội; khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng luợng trong nuớc; đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, hình thành và phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh lành mạnh; phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững ngành năng lượng đi đôi với bảo vệ môi truờng. Như vậy, với phương châm “năng luợng phải đi trước một bước”, ngành năng lượng phải đảm bảo cung cấp đủ các yêu cầu về điện, than, các loại hình nhiên liệu khác, làm tiền đề vững chắc cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nuớc.

Để phát triển ngành điện, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu phát triển thị trường điện cạnh tranh từng bước qua các giai đoạn:

 • Thị trường phát điện cạnh tranh, trong đó các công ty sản xuất điện có thể chào bán điện cho người mua duy nhất.
 • Thị trường bán buôn điện, trong đó các công ty bán buôn điện có thể cạnh tranh để mua điện trước khi bán cho công ty phân phối điện.
 • Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, trong đó người mua điện có thể lựa chọn cho mình nhà cung cấp.

Nhìn chung, điện lực được đánh giá là ngành thiết yếu của nền kinh tế quốc dân, phục vụ sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Sự phát triển của ngành điện có ý nghĩa nền tảng đối với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh điện năng, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) luôn luôn thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển ngành điện phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Chiến lược phát triển của NT2 là vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 an toàn, ổn định và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt lợi nhuận tốt nhất.

 • Phát triển Công ty trở thành nhà cung cấp, sản xuất điện đáng tin cậy, đáp ứng tối đa nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.
 • Phấn đấu sản xuất kinh doanh tăng trưởng bền vững nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, cổ đông, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.
 • Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu và nâng cao năng lực phục vụ công tác quản lý. Tăng cường các khóa đào tạo Quản lý kỹ thuật, thị trường phát điện cạnh tranh cho các bên trực tiếp vận hành.
 • Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất; Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật cao.
 • Tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tiết kiệm, hiệu quả, an toàn trong thị trường phát điện cạnh tranh.
 • Xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp. Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.

Nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế xã hội đất nước tăng khoảng 10% mỗi năm. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với nguồn cung cấp ổn định là giải pháp hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước và góp phần xây dựng ngành Điện lực Dầu khí, đứng thứ hai sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Tổng sản lượng điện.

Trong giai đoạn tiếp theo, NT2 đề ra mục tiêu sẽ tiếp tục vận hành đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả nhất trong thị trường phát điện cạnh tranh để có lợi nhuận tốt đảm bảo lợi ích của các Cổ đông nói riêng và lợi ích Quốc gia nói chung. Bên cạnh đó, NT2 sẽ luôn phát huy, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị sẵn sàng tham gia thị trường bán buôn điện phù hợp với lộ trình phát triển thị trường điện lực Việt Nam của Chính phủ. Song song đó, NT2 sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới như:

 • Xem xét khả năng nâng công suất nhà máy nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Xem xét nâng cao hiệu suất các tổ máy, giảm công suất tối thiểu các tổ máy để gia tăng hiệu quả sản xuất điện khi giá thị trường thấp.
 • Phát triển năng lượng tái tạo để góp phần bảo vệ môi trường và hiệu quả trong việc sử dụng điện tự dung.

Chiến lược và định hướng phát triển của NT2 là hoàn toàn phù hợp với định hướng của ngành và chính sách của Nhà nước. Mỗi giai đoạn, Công ty luôn đưa ra từng giải pháp cụ thể và kịp thời nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng khả năng cạnh tranh thông qua việc cải thiện bộ máy quản lý, vận hành hiệu quả, linh hoạt và tiết kiệm, đồng thời luôn chú trọng công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới để nâng cao năng lực sản xuất nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

TRẢI NGHIỆM QUẢNG CÁO CÙNG ASIA MEDIA

Với kinh nghiệm cùng hệ thống quảng cáo trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước. AsiaMedia tin tưởng khi được đồng hành cùng kế hoạch truyền thông quảng cáo ngoài trời của PV Power Nhơn Trạch 2 sẽ góp phần thực hiện hoàn thiện ý tưởng marketing cũng như đem đến những sản phẩm tuyệt vời, giúp PV Power Nhơn Trạch 2 tiếp tục trở thành thương hiệu có quảng cáo ấn tượng.

Vui lòng liên hệ để AsiaMedia hỗ trợ tốt nhất:

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CHÂU Á

Trụ sở chính: 82 Bùi Thị Xuân, P. Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

VPDD – TP. HCM: Tòa nhà Kingston, 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

VPDD – Hà Nội: 22/350 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0988 858 958 – 0941 444 433

Email: info@asiamedia.vn

Trang chính: www.aig.asiamedia.vn 

Web: Asiamedia.vn | Smartdooh.Asiamedia.vn | Customer.Asiamedia.vn | Twoctv.Asiamedia.vn | Adtechasia.sg | Thanhdatconstruction.com | e-magazine.asiamedia.vn | sale.asiamedia.vn | vhome.asiamedia.vn

PROFILE AIG:

Video Profile: https://twoctv.asiamedia.vn/v/ThIIaa 

PDF Profile: https://asiamedia.vn/hinh-anh-thuc-te-khach-hang/

Bạn hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ: