PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ - VẬN HÀNH TOÀN QUỐC - NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP

Ngày nay các công dân của thế giới hiện đại đang sống trong một nền kinh tế ngày càng dựa vào các dịch vụ. Khu vực dịch vụ không còn là một phần nhỏ của nền kinh tế tổng thể, mà là một khu vực chính mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế. Ngành dịch vụ đại diện cho ngành kinh tế phát triển nhanh nhất hiện nay. 

1.Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại

Ở bất kỳ quốc gia nào, sự phát triển kinh tế phụ thuộc vào sự tăng trưởng và phát triển của ba thành phần của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khu vực dịch vụ đang phát triển với tốc độ rất nhanh ở các nước đang phát triển và đang đóng góp một phần lớn về sản lượng, thu nhập và việc làm. Thậm chí, năng suất trên mỗi lao động trong khu vực dịch vụ đang trở nên cao hơn so với khu vực nông nghiệp và công nghiệp.

2.Thực trạng phát triển một số ngành dịch vụ

Thuận lợi:

Đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng ngày càng tăng. Đã tập trung phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao như công nghệ thông tin, truyền thông…Mạng lưới thương mại và dịch vụ phát triển mạnh trên phạm vị cả nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

Ngành du lịch tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng các sản phẩm, nhất là tại các vùng du lịch trọng điểm

Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu về giao thông, năng lương, thủy lợi, đô thị, thông tin truyền thông, y tế, giáo dục… được đưa vào sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hôi, tạo diện mạo mới cho đất nước.

Các dịch vụ tài chính ngân hàng tiếp tục phát triển, đa dạng hóa và hiện đại hóa.

Khó khăn:

  Tuy nhiên sự phát triển dịch vụ còn nhiều hạn chế, có tốc dộ tặng thấp hơn giai đoạn trước. Các nganh dịch vụ thâm dụng tri thức, khoa học và công nghệ phát triển còn chậm. Các ngành dịch vụ mang tính chất “ động lực” hay “huyết mạch” có hàm lượng tri thức cao, còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong GDP của toàn nền kinh tế.

  Chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo nhìn chung còn thấp so với yêu cầu, cơ cấu đào tạo chưa hợp lý

  Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử còn chậm. Sự gắn kết giữa công nghiệp- nông nghiệp với dịch vụ còn nhiều bất cập. Các dịch vụ đối ngoại phát triển vừa thiếu quy hoạch vừa dưới tiềm năng hiệu quả, chưa phát huy hết các lợi thế và chuẩn bị tốt các điều kiện cho chủ động hội nhập.  

Thách thức:

Cùng với cơ hội, bản thân doanh nghiệp cũng phải đối phó với rất nhiều thách thức mới, nhiều rủi ro và hiểm hoạ, đơn cử như:

– Thách thức trong cạnh tranh toàn cầu mở rộng và khốc liệt hơn. Điều đáng nói trước hết ở đây là các đối thủ cạnh tranh nhiều hơn, thế lực cạnh tranh toàn cầu mạnh hơn, công cụ cạnh tranh và thủ đoạn cạnh tranh đa dạng, phức tạp hơn.

– Thách thức về thị trường gay gắt hơn. Do mức sản xuất tăng nhanh nên cung có xu hướng vượt cầu. Vì vậy, những đòi hỏi của thị trường nhất là ở các nước phát triển, ngày càng chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn. Đòi hỏi trước hết là chất lượng sản phẩm. Nhưng ngày nay chất lượng là chưa đủ. Cùng với chất lượng tốt, khách hàng còn đòi hỏi sản phẩm phải đạt chi phí thấp, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo, thời hạn giao hàng phải chính xác, kênh phân phối phải tịên lợi…

– Thách thức về công nghệ trong việc nghiên cứu, phát minh và ứng dụng trên toàn cầu. Trong cơn lốc của cách mạng công nghệ, các doanh nghiệp ở các ở các nước phát triển đang và sẽ phải nỗ lực cao để giành giật sự vượt trội và độc quyền. 

– Thách thức về tài chính nói chung và vốn đầu tư cho phát triển nói chung. Đây chính là một trong những điều bức xúc nổi bật đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ ở các nước chậm phát triển.

– Thách thức về môi trường tự nhiên do đang bị huỷ hoại nghiêm trọng hiện nay trên quy mô toàn cầu. Đó là hậu quả của sự khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi, thiếu kế hoạch ở hàng loạt nước trong nhiều năm qua, dẫn tới sự phá vỡ môi trường sinh thái và những thảm hoạ liên tiếp như động đất, sóng thần, lụt bão…

3. Định hướng phát triển dịch vụ trong thời kỳ hội nhập và cải cách

   Trong thời gian tới, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời dựa cả vào vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước

   Thời điểm này các doanh nghiệp mới phải đổi mới sáng tạo

   Sáng tạo đổi mới cần phải thiết thực và tạo ra được hiệu quả thực sự, phải tạo ra động lực để thúc để sự phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy sự đóng góp tích cực của cán bộ nhân viên.

   Phát triển các phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại trong nước đa dạng, phù hợp với quá trình phát triển sản xuất và hội nhập của Việt Nam; góp phần gia tăng giá trị thương mại cho sản phẩm, có khả năng gắn kết và thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, chú trọng phát triển thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. 

Asia media vietnam luôn tâm huyết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, uy tín, giá cả cạnh tranh.  Công ty là đơn vị tiên phong trong ngành quảng cáo ứng dụng công nghệ 4.0 từ quản lý sản xuất , điều hành, quản trị  hệ thống, chuỗi sản phẩm quảng cáo toàn quốc tại Việt Nam. Đối với một doanh nghiệp, hoạt động quảng cáo được thực hiện trước hoặc sau khi tung sản phẩm dịch vụ ra thị trường. Quảng cáo đối với doanh nghiệp là một công cụ tiếp thị quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu truyền thông của họ. Quảng cáo không chỉ có chức năng thông tin sản phẩm, mà còn là công cụ hiệu quả để hỗ trợ bán hàng và giảm chi phí phân phối cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, mà trong quá trình kinh doanh AIG cũng gặp những khó khăn thách thức của nền kinh tế nói chung hiện nay, nhưng AIG luôn cố gắng hoàn thiện các sản phẩm của mình- truyền thông uy tín nhằm cho ra những sản phẩm quảng cáo chất lượng, những chiến dịch quảng cáo hiệu quả.