OPPO Việt Nam

OPPO Việt Nam

Linh Huỳnh

OPPO là thương hiệu toàn cầu cung cấp các thiết bị điện tử di động và sản phẩm công nghệ trên hơn 20 quốc gia. Với triết lý thương hiệu OPPO được tóm tắt trong cụm từ “Nghệ thuật của công nghệ”. Triết lý mang những nguyên tắc kinh doanh của sự trung thực, đạo đức và chính trực. OPPO thực hiện quyết tâm của mình để không chỉ làm đúng, mà còn phải làm điều đúng trong bất kì tình huống nào.

Khi mới bắt đầu thâm nhập và phát triển tại thị trường Việt Nam, để quảng bá và ra mắt sản phẩm mang đến ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng. OPPO đã tìm kiếm nhiều đối tác, các nhà cung cấp truyền thông quảng trên toàn quốc. Trong đó ASIA INVESTMENT GROUP rất vinh dự khi được đồng hành, hợp tác cùng OPP0 quảng bá thương hiệu, sản phẩm công nghệ mới đến với người tiêu dùng Việt trên khắp cả nước. Với sự sáng tạo và thay đổi sản phẩm theo thị hiếu của thị trường, đã giúp ASIA INVESTMENT GROUP khẳng định được những giá trị sản phẩm và chất lượng – mang đến sự hài lòng và an tâm cho khách hàng.

OPPO is a global brand that supplies mobile electronics and technology products in more than 20 countries. The OPPO brand philosophy is summarized in the phrase “the art of technology”. Philosophy brings the business principles of honesty, morality and integrity. OPPO is committed to not only doing the right thing, but also doing the right thing in any situation.

When it started to penetrate and develop in Vietnam market, to promote and launch products bring a strong impression to customers. OPPO has been looking for partners, advertising providers across the country. In which ASIA INVESTMENT GROUP is very honored to be accompanied, cooperated with OPPO to promote brand, new technology products to Vietnamese consumers across the country. With the creation and change of products according to the tastes of the market, ASIA INVESTMENT GROUP affirmed the value of products and quality – bringing satisfaction and peace of mind to customers.

panoquangcaooppo
panoquangcaooppo1
OPPO - Nút Giao Thông Đống Đa, TP. Quy Nhơn
Chia sẻ với:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on skype
Share on google
Share on twitter
Share on email