Novaland lãi khủng nhờ thoái vốn và chi gần 8.500 tỷ đồng thâu tóm hàng loạt công ty bất động sản.

Doanh thu hoạt động tài chính trong năm 2020 của Novaland lên tới 6.210 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

Lãi khủng nhờ thoái vốn công ty con và đánh giá lại khoản đầu tư

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – NVL) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2020.

Doanh thu thuần đạt 5.026, giảm 54% so với năm 2019. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản giảm 63% còn 3.714 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu từ tư vấn quản lý, phát triển dự án và tư vấn bán hàng tăng 83% lên 1.254 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến, đạt 6.210 tỷ đồng, gấp 6 lần năm trước đó. Số này bao gồm 3.358 tỷ đồng lãi thoái vốn công ty con, và 2.384 tỷ đồng doanh thu từ đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn.

Thuyết minh của Novaland cho biết, các công ty con bán sinh lãi gồm CTCP Đầu tư Bất động sản Phong Điền, CTCP Cảng Phú Thịnh, CTCP Thương mại Đầu tư Bất động sản Phú Trí, Công ty TNHH Nova Nippon, và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City.

Doanh thu tài chính bất thường cũng đến từ việc Novaland đánh giá lại khoản đầu tư ban đầu vào CTCP Thạnh Mỹ Lợi tại ngày nắm quyền kiểm soát.

Các khoản thu này đóng góp phần lớn vào lợi nhuận sau thuế của Novaland, công ty đem về 3.907 tỷ đồng năm 2020. 

(Theo cafef.vn)