Đô thị Kinh Bắc góp hơn 1.000 tỷ phát triển khu công nghiệp tại Hưng Yên

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (gọi tắt là Đô thị Kinh Bắc) vừa thông qua Nghị quyết góp 1.080 tỷ đồng vào Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hưng Yên, tương ứng với 60% vốn cổ phần. Một công ty con khác của Đô thị Kinh Bắc là Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng cũng góp 180 tỷ đồng (tương đương 10% vốn cổ phần) vào doanh nghiệp này.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hưng Yên được thành lập với mục đích đầu tư quần thể công nghiệp – đô thị lớn tại tỉnh Hưng Yên.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận doanh thu 2.154 tỷ đồng năm 2020, giảm 32% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 297 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 của năm 2019. Tổng tài sản của Tổng công ty tính đến cuối năm 2020 đạt 23.570 tỷ đồng, tăng tới 43% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản mục hàng tồn kho tăng mạnh nhất, từ 7.547 tỷ đồng lên 11.303 tỷ đồng.

(Theo baodauthau.vn)