Đi đôi với bước ngoặt chuyển mình quan trọng này, Asia Investment Group đã hoàn thành ổn định đội ngũ lãnh đạo cấp cao, ổn định bộ máy, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh. Việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Dự án, Giám đốc sản xuất và đội ngũ lãnh đạo các văn phòng đại diện mới cho Asia Investment group, giúp Tập đoàn sớm bắt tay vào giai đoạn củng cố nội lực doanh nghiệp. 

Mọi chủ trương, chính sách hay những mục tiêu tốt đẹp được đặt ra, nếu muốn trở thành hiện thực đều phụ thuộc vào nhân tố con người, đặc biệt là những lãnh đạo công ty .

Bộ máy lãnh đạo Asia Investment group đều là những gương mặt thân quen đã gắn bó từ khá lâu. Sự hiểu biết, tâm huyết và tình cảm gắn bó của các thành viên trong Ban lãnh đạo dành cho các công ty đã đem lại sự tin tưởng, lòng quyết tâm cho mỗi CBNV Asia Investment group. Chúng ta hãy cùng nhìn lại quảng thời gian họ đã cống hiến cho công ty của một số gương mặt Lãnh đạo vừa được bổ nhiệm tại Asia Investment group. 

Also in this transition period , Asia Investment Group has successfully stabilized the senior management team , stabilized the machinery , continued to carry out production and business tasks . The appointment of deputy general director of sales , deputy general director of the project , director of production and leadership of the new representative office for Asia Investment group , help the Group soon embarked on internal strengthening period enterprise.

Any policy , regulation or good objectives want to become reality depends on the human factor , especially the company leaders.

The Board Director of Asia Investment group are familiar faces have been sticking for a long time . The knowledge , enthusiasm and affection of all members of the board directors for the company has brought confidence and determination to each staff of Asia Investment group . Let’s look back at the time they have devoted to the company of some newly appointed Leaders at Asia Investment group .

Lãnh đạo Asia investment group

Leaders at Asia Investment group
thanhpham

Kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Châu Á

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây Dựng & Cơ Khí Thành Đạt 

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Vân Công

Concurrently: General Director of Asia Investment Group Company Limited

Chairman of the Boardfor ThanhDat JSC

Chairman of Board for Van Cong Advertising Company

Trước đó ông đã trải qua các vị trí công tác sau:

Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Vân Công

Giám đốc Công ty TNHH QC NT& Truyền Thông Châu Á

Prior he had worked in the following positions: 

Director of Van Cong SA Co., Ltd

Director of Asia Outdoor and Media Co., Ltd

Kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện Vận tải toàn cầu Giai Linh – Công Ty TNHH Tập đoàn đầu tư Châu Á

Concurrently: Chief Representative Office of GiaiLinh Global

Transportation – Asia Investment Group Company Limited

Trước đó ông đã trải qua các vị trí công tác sau:

Giám đốc Công ty CP Xây Dựng & Cơ Khí Thành Đạt

Trợ lý Tổng giám đốc – kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Quảng Cáo Ngoài Trời & Truyền Thông Châu Á

Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH QC NT & Truyền Thông Châu Á.

Prior he had worked in the following positions: 

Director of ThanhDat JSC

Assistant General Director – Concurently Sale Manager Asia Outdoor and Media Co., Ltd

Sales Manager Asia Outdoor and Media Co., Ltd

thoithe

Kiêm Giám đốc Công ty CP Xây Dựng & Cơ Khí Thành Đạt

ConcurrentlyDirector of ThanhDat JSC

Trước đó ông đã trải qua các vị trí công tác sau:

Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP Xây Dựng & Cơ Khí Thành Đạt

Giám đốc Dự án Công ty TNHH QC NT & Truyền thông Châu Á

Giám đốc Công ty CP Xây Dựng & Cơ Khí Thành Đạt 

Prior he had worked in the following positions: 

Technical Manager of ThanhDat Construction & Mechanical JSC

Project Director of Asia Outdoor and Media Co., Ltd

Director of ThanhDat JSC

manhtan

Trước đó ông đã trải qua các vị trí công tác sau:

Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Vân Công

Kế toán Trưởng Công ty TNHH QC NT & Truyền Thông Châu Á

Công ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Vân Công

Công ty CP Xây dựng & Cơ Khí Thành Đạt

Prior he had worked in the following positions: 

Chief Accountant of Van Cong Advertising Company Limited

Chief Accountant of Asia Outdoor and Media Co., Ltd

Van Cong SA Co., Ltd

ThanhDat JSC

Trước đó ông đã trải qua các vị trí công tác sau:

Quản đốc Công ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Vân Công

Phó Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Vân Công

Prior he had worked in the following positions: 

Director of Van Cong SA Co., Ltd

Deputy Director of Van Cong SA Co., Ltd

toanhuu

Trước đó ông đã trải qua các vị trí công tác sau:

– Giải 3: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định năm 2013 – 2014 với phần mềm: Quản lý hộ tịch

– Giải khuyến khích: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định năm 2016 – 2017 với phần mềm: Quản lý cư trú và đối tượng trên địa bàn

Before, he had achieved the as follows:

– Prize 3: Binh Dinh Technological Creativity Competition 2013 – 2014 with the software: Civil status management

– Consolation prize: Binh Dinh Technological Creativity Competition 2016 – 2017 with software: Management of residence and subjects in the area

footer
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google