CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

Một ngày sau khi Sài Gòn giải phóng, 1/5/1975, Đồn điền Cao su Dầu Tiếng thuộc Công ty Michenlin do người Pháp trực tiếp quản lý và khai thác, được tiếp quản và đổi tên thành Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng. Ngày 20/6/1975, Ban Cao su Nam bộ ban hành Quyết định số 4/QĐTC, thành lập Ban Giám đốc lâm thời Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng. Ngày 3/10/2019 Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam ban hành Công văn số: 688/CV-CĐCS về việc thống nhất lấy ngày 20/6/1975 là ngày thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

1926 – Đồn điền Cao su Michelin
Công ty Cao su Dầu Tiếng tiền thân là đồn điền cao su Michelin do người Pháp thành lập.

20/06/1975 – Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng

Sau ngày giải phóng miền Nam, đồn điền Michelin được tiếp quản và đổi tên thành Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng.

21/05/1981 – Công ty Cao su Dầu Tiếng

Ngày 21/5/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký quyết định chuyển Nông trường Quốc doanh thành Công ty Cao su Dầu Tiếng

01/01/2010 – Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Ngày 13/11/2009, Bộ NN&PTNT chuyển Công ty Cao su Dầu Tiếng thành Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2010

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phấn đấu không ngừng, quyết tâm trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp – dịch vụ và sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó lấy hoạt động sản xuất, kinh doanh cao thu nhiên nhiên làm nền tảng.

Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao để phát triển vững mạnh Công ty; 
Đảm bảo hài hòa lợi ích cộng đồng, khách hàng, Công ty, đối tác và người lao động;
Góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, chính trị của địa phương và đất nước

Công ty có 09 phòng nghiệp vụ, 1 đơn vị trực thuộc, 1 xí nghiệp chế biến có 3 nhà máy, 8 nông trường cao su, 7 công ty con, 1 công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào 3 đơn vị khác

sơ đồ 

Ngành Nghề Chính

Cao Su

Truyền thống về trồng, thu hoạch và sơ chế cao su thiên nhiên phục vụ công nghiệp cao su

Hạ tầng công nghiệp

Cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp

Gỗ

Khai thác và sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu gỗ, đặc biệt là gỗ cao su

Nông nghiệp CNC

Phát triển vùng trồng và chế biến sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chứng Chỉ 
Giải Thưởng

(Quỳnh Như – TH)

Chia sẻ với:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on skype
Share on google
Share on twitter
Share on email