Công ty TNHH Đầu tư & Xây Dựng Kim Cúc

Linh Phạm

Công ty TNHH đầu tư & xây dựng Kim Cúc – tiền thân là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, vận tải, mua bán vật liệu xây dựng. Hiện nay, Kim Cúc đã đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh và hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: xây dựng, dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, nạo vét đường sông, cảng biển, san lấp mặt bằng; kinh doanh địa ốc, bất động sản. Gần 20 năm xây dựng và phát triển, Doanh nghiệp Kim Cúc đã khẳng định được vị thế của mình và tạo được nền móng phát triển ngày càng vững chắc.

Việc hợp tác giữa ASIA INVESTMENT GROUP và Kim Cúc là minh chứng cho sự tin tưởng và bắt tay hiệu quả giữa các Doanh nghiệp trong cùng địa bàn tỉnh. Với nhiều hình thức quảng cáo đa dạng, các chiến lược rõ ràng và sở hữu các vị t đắc địa, dễ dàng giúp Doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và mở rộng thương hiệu.

ASIA INVESTMENT GROUP mong muốn là cầu nối thành công giữa Kim Cúc với người tiêu dùng. Thông qua 2 yếu tố : “Thực lực và uy tín”, ASIA INVESTMENT GROUP luôn đề cao trách nhiệm với Doanh nghiệp, đem đến những lợi ích tăng trưởng về doanh số và truyền tải hình ảnh Kim Cúc đến với các đối tác, khách hàng.

INVESTMENT &CONSTRUCTION KIM CUC COMPANY – Kim Cuc – precursor is a private enterprise operating in the field of trade, transportation, trading building materials. Kim Cuc has diversified its business lines and activities in many fields such as construction, civil, industrial, irrigation, river dredging, seaport; real estate, real estate. For nearly 20 years of development, Kim Cuc Enterprise has affirmed its position and created a solid foundation for development.

The cooperation between ASIA INVESTMENT GROUP and Kim Cuc proves the trust and good handshake between enterprises in the same province. With various forms of advertising, clear strategies and ownership of prime locations, it is easy for businesses to reach customers and expand their brand.

ASIA INVESTMENT GROUP wishes to be a successful bridge between Kim Cuc and consumers. Through two factors: “Strength and prestige”, ASIA INVESTMENT GROUP always attaches great importance to the business, brings the growth benefits of sales and transmission Kim Cuc images to partners, customers.

Công ty TNHH đầu tư & xây dựng Kim Cúc
DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP KIM CÚC - Nguồn: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định
ctkimcuc1
ctkimcuc2
kimcuc
Chia sẻ với:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on skype
Share on google
Share on twitter
Share on email