AIG - CHÚ TRỌNG VÀO XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & ĐƯỜNG HƯỚNG TỈ MỈ TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

Trong cuộc hành trình không ngừng tìm kiếm sự đổi mới và hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp, chúng ta luôn gặp phải những thách thức và cơ hội mới. Đối với AIG, việc này không chỉ là một tôn chỉ mà còn là triết lý hoạt động, nơi mà sự tập trung và quan tâm vào việc phát triển sản phẩm D-OOH (Digital Out-Of-Home) trở nên đặc biệt quan trọng.

AIG đã tận hưởng việc xây dựng một chiến lược và kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, và rõ ràng trong quá trình đầu tư và phát triển sản phẩm D-OOH. Điều này chứng tỏ AIG đang chú trọng đặc biệt đến việc xây dựng một kế hoạch chi tiết và thể hiện cam kết mạnh mẽ của họ đối với hiệu quả và sự phát triển bền vững khi hợp tác cùng khách hàng trong quá trình phát triển sản phẩm. Chúng ta cùng nhau khám phá hành trình này và những thành tựu quan trọng mà nó mang lại.

HỢP TÁC ĐẦU TƯ SẢN PHẨM CÙNG AIG LÀ GÌ ?

AIG CHÚ TRỌNG VÀO ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & ĐƯỜNG HƯỚNG CHI TIẾT

Hợp tác đầu tư là một dạng của quá trình hợp tác kinh doanh giữa hai hoặc nhiều tổ chức hoặc cá nhân để cùng đầu tư tài chính, nguồn lực, hoặc kiến thức vào một dự án hoặc mục tiêu chung. Mục tiêu chính của hợp tác đầu tư là chia sẻ rủi ro, tài sản, và kiến thức để đạt được kết quả tích cực và lợi ích cho tất cả các bên tham gia.

Trong một hợp tác đầu tư, các bên thường đóng góp tài chính hoặc nguồn lực khác vào dự án chung và sau đó chia sẻ lợi nhuận hoặc rủi ro tương ứng dựa trên sự đóng góp của họ. Hợp tác đầu tư có thể xảy ra trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh doanh, công nghiệp, nghiên cứu và phát triển, và nhiều ngành khác. Nó có thể mang nhiều hình thức, bao gồm các liên doanh, cổ phần hóa chung, hoặc hợp tác dự án cụ thể.

Hợp tác đầu tư thường xảy ra khi các bên nhận thấy rằng họ có thể đạt được lợi ích lớn hơn khi họ làm việc cùng nhau thay vì làm độc lập. Nó có thể giúp giảm rủi ro, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, và tạo ra cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh.

Tại AIG hình thành 2 hình thức đầu tư như sau : Hình thức đầu tư hợp tác trong đó có hai loại chính, đó là “Hình thức chuyển nhượng hoàn toàn” “Hình thức khai thác sử dụng chung “

Hình thức chuyển nhượng hoàn toàn

Trong hình thức này, một tổ chức hoặc cá nhân (thường được gọi là “bên chuyển nhượng”) chuyển toàn bộ quyền sở hữu, kiểm soát và trách nhiệm đối với một phần của tài sản hoặc dự án cho bên hợp tác khác (thường được gọi là “bên nhận nhượng”). Bên nhận nhượng sau đó trở thành chủ sở hữu hoàn toàn và quản lý dự án hoặc tài sản đó. Bên chuyển nhượng thường không còn liên quan đến việc quản lý hoặc vận hành dự án hoặc tài sản sau khi chuyển nhượng.

Hình thức khai thác sử dụng chung

Trong hình thức này, hai hoặc nhiều bên đầu tư cùng vào một dự án hoặc tài sản và chia sẻ quyền sở hữu, kiểm soát, lợi nhuận và rủi ro theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Mỗi bên hợp tác có thể có trách nhiệm cùng quản lý và vận hành dự án hoặc tài sản, hoặc một bên có thể giao toàn bộ quản lý cho bên còn lại. Hình thức này thường yêu cầu các bên thực hiện các thỏa thuận chi tiết về việc hợp tác và quản lý chung.

ĐƯỜNG HƯỚNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM - Kế Hoạch Đầu Tư Vị Trí Quảng Cáo Ngoài Trời

Trong một thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, quảng cáo ngoài trời vẫn đang giữ vị trí quan trọng trong chiến lược tiếp thị của nhiều doanh nghiệp. Việc tận dụng vị trí quảng cáo ngoài trời đòi hỏi một chiến lược chi tiết và sự đầu tư đúng đắn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá cách AIG, một trong những tập đoàn đầu tư quảng cáo ngoài trời có tiếng tại Viêt Nam họ tập trung vào xây dựng chiến lược chi tiết và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời.

Nguồn tài nguyên vị trí quảng cáo ngoài trời phong phú sở hữu và vận hành tại các vị trí đang có sản phẩm trên toàn quốc, AIG đã thiết lập một nền tảng mạnh mẽ. Tình hình quảng cáo ngoài trời tại các vị trí này đã đạt được sự thịnh hành và nhận diện rộng rãi trong giới doanh nghiệp. Chúng tôi đã chứng kiến sự thành công của các chiến dịch quảng cáo ngoài trời tại các vị trí này, và điều này là một cơ sở vững chắc để phát triển tiếp.Ngoài ra chúng tôi có đội ngũ kỹ sư thiết kế và các nhà khảo sát giàu kinh nghiệm , khảo sát và tư vấn lắp đặt vị trí quảng cáo rất hiệu quả phù hợp cho hiện tại và mở rộng trong tương lai.

QUY TRÌNH THINKING XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHI TIẾT

Đánh giá hiệu quả sản phẩm
1
Cấp phép thực hiện xây dựng cho cơ quản lý
2
Đánh giá nhu cầu khách hàng và kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch thu hồi vốn
3
Xây dựng kế hoạch chi tiết
4
Quản Lý và Phân Bổ Quyền Lợi, Nghĩa Vụ, Trách Nhiệm
5
Theo Dõi và Giám Sát Đầu Tư và Vận Hành Hoạt Động
6
Báo Cáo & Tổng Kết
7

1.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN PHẨM ĐẦU TƯ 

Đánh giá hiệu quả sản phẩm là một phần quan trọng của quảng cáo ngoài trời. Dưới đây là cách xác định mục tiêu quảng cáo ngoài trời của sản phẩm hoặc dịch vụ và tiến hành nghiên cứu thị trường để hiểu khách hàng mục tiêu và cạnh tranh:

I. Xác định Mục Tiêu Quảng Cáo Ngoài Trời

 1. Xác định Mục Tiêu Chí Cụ Thể: Đầu tiên, xác định rõ mục tiêu quảng cáo ngoài trời của sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này có thể bao gồm tăng nhận diện thương hiệu, tạo sự quan tâm từ khách hàng tiềm năng, tăng doanh số bán hàng, hoặc tạo sự kết nối với một lĩnh vực cụ thể.

 2. Xác định Đối Tượng Mục Tiêu: Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ đối tượng mục tiêu của sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này bao gồm việc xác định đặc điểm của khách hàng mục tiêu, sở thích, nhu cầu và thái độ.

 3. Xác định KPIs (Chỉ Số Hiệu Suất) Cụ Thể: Đề xuất các chỉ số cụ thể để đo lường hiệu suất quảng cáo ngoài trời, bao gồm việc sử dụng lượng tương tác, tần suất thấy quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi, và nhận diện thương hiệu.

II. Tiến Hành Nghiên Cứu Thị Trường

 1. Phân Tích Khách Hàng Tiềm Năng: Sử dụng dữ liệu và nghiên cứu để phân tích và hiểu khách hàng tiềm năng. Điều này có thể bao gồm việc đo lường sự quan tâm và phản ứng của họ đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

 2. Nghiên Cứu Cạnh Tranh: Tiến hành nghiên cứu về cạnh tranh để hiểu cách họ quảng cáo và tiếp cận khách hàng tiềm năng. Điều này giúp bạn tìm ra cơ hội và thách thức trong thị trường.

 3. Đo Lường Hiệu Suất Thực Tế: Sau khi thực hiện chiến dịch quảng cáo ngoài trời, đo lường hiệu suất thực tế của chiến dịch bằng cách so sánh với các KPIs cụ thể bạn đã xác định. Điều này giúp bạn đánh giá xem chiến dịch có đạt được mục tiêu không.

 4. Điều Chỉnh Chiến Dịch: Dựa trên thông tin từ việc đo lường hiệu suất, điều chỉnh chiến dịch để cải thiện hiệu suất và đảm bảo rằng bạn đang tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả.

Nắm vững mục tiêu và thực hiện nghiên cứu thị trường kỹ thuật số sẽ giúp bạn tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo ngoài trời và đảm bảo rằng bạn đang tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả.

2.CẤP PHÉP THỰC HIỆN CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ

1. Xác định Vị Trí Và Loại Hình Quảng Cáo

 • Xác định vị trí cụ thể mà bạn muốn xây dựng bảng quảng cáo ngoài trời.
 • Xác định loại hình quảng cáo bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như bảng quảng cáo tĩnh, quảng cáo kỹ thuật số, áp phích, hay bất kỳ loại hình nào khác.

2. Liên Hệ Với Cơ Quan Chức Năng

 • Tìm hiểu về cơ quan chức năng có thẩm quyền xin cấp phép quảng cáo ngoài trời tại vị trí cụ thể.
 • Liên hệ với cơ quan này để lấy thông tin chi tiết về quy trình và yêu cầu cần thiết.

3. Chuẩn Bị Hồ Sơ Xin Phép

 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ này bao gồm thông tin về vị trí, kích thước, thiết kế, nội dung, và thời gian hiển thị quảng cáo.

4. Đệ Trình Hồ Sơ Xin Phép

 • Gửi hồ sơ xin phép đến cơ quan chức năng, theo quy định của họ. Điều này có thể bao gồm việc nộp đơn trực tuyến hoặc nộp tài liệu trực tiếp tại cơ quan.

5. Đánh Giá Và Xem Xét

 • Cơ quan chức năng sẽ đánh giá hồ sơ xin phép và xem xét nội dung của quảng cáo.
 • Họ có thể yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin nếu cần.

6. Cấp Phép Thực Hiện Xây Dựng

 • Sau khi hồ sơ được duyệt, cơ quan chức năng sẽ cấp phép cho việc xây dựng quảng cáo ngoài trời tại vị trí cụ thể.
 • Phép xây dựng này có thể đi kèm với các điều khoản và yêu cầu cụ thể mà bạn cần phải tuân thủ.

7. Tuân Thủ Quy Định Và Thời Gian Hiển Thị

 • Sau khi nhận được phép, đảm bảo tuân thủ mọi quy định và yêu cầu của phép xây dựng.
 • Đảm bảo rằng quảng cáo hiển thị trong khoảng thời gian được xác định.

8. Báo Cáo Và Đánh Giá Hiệu Quả

 • Báo cáo và đánh giá hiệu quả của quảng cáo ngoài trời theo các chỉ số đã xác định trong mục tiêu quảng cáo.

3.ĐÁNH GIÁ NHU CẦU KHÁCH HÀNG VÀ KẾ HOẠCH GỌI VỐN ĐẦU TƯ

Đánh giá vốn đầu tư và thu hồi vốn là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng chiến dịch quảng cáo ngoài trời mang lại giá trị và đáng đầu tư. Việc xác định nguồn vốn, đánh giá hiệu quả thu hồi vốn, và điều chỉnh chiến dịch dựa trên kết quả đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư vào quảng cáo ngoài trời

AIG hiểu rõ việc này sẽ giúp AIG và các đối tác kinh doanh của bạn hiểu rõ hơn về quá trình này và đảm bảo rằng các quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên nền tảng thông tin và đánh giá kỹ lưỡng.

4.XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Xác Định Mục Tiêu
Xác định mục tiêu chính và rõ ràng hóa các bước cụ thể cần thực hiện để đảm bảo việc đầu tư và lắp đặt vị trí quảng cáo ngoài trời diễn ra thành công.
1
Trình Bày Kế Hoạch Tổng Quan
Trình bày tổng quan về kế hoạch thực hiện, bao gồm tiến độ và lịch trình dự kiến. Bàn luận về các mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch
2
Đánh Giá Tài Nguyên Cần Thiết
Chúng ta cần liệt kê rõ ràng tất cả tài nguyên cần thiết để thực hiện kế hoạch. Điều này bao gồm: Tài nguyên nhân sự: Chúng ta sẽ xác định cần bao nhiêu người tham gia vào việc lắp đặt, quản lý, và theo dõi quảng cáo ngoại trời. Tài nguyên vật lý: Đây bao gồm phương tiện và vật liệu cần thiết cho việc lắp đặt, cũng như thiết bị và công cụ liên quan. Tài nguyên tài chính: Chúng ta sẽ xem xét nguồn vốn cần thiết để thực hiện kế hoạch và xác định các nguồn tài trợ hoặc đối tác có thể hợp tác.
3
Phân Công Nhiệm Vụ
Chúng ta sẽ xác định cụ thể người chịu trách nhiệm cho từng phần của kế hoạch. Điều này bao gồm việc: Xác định ai sẽ là người điều phối việc thực hiện từng giai đoạn. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm làm việc, và đảm bảo rõ ràng về trách nhiệm và thời hạn.
4
Xác Định Rủi Ro Và Biện Pháp Ứng Phó
Chúng ta cần đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện và lắp đặt. Sau đó, chúng ta sẽ xác định biện pháp ứng phó để giảm thiểu hoặc xử lý các rủi ro này. Điều này bao gồm việc xem xét các vấn đề liên quan đến an toàn, thiên tai, và mọi tình huống không mong muốn có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt.
5
Lên Lịch Trình Công Việc Cụ Thể
Đặt ra lịch trình chi tiết cho từng bước thực hiện kế hoạch, bao gồm các công đoạn lắp đặt, kiểm tra, và kiểm tra chất lượng. Xác định thời gian dự kiến hoàn thành cho từng giai đoạn
6
Kiểm tra phương tiện và vật liệu
Xác định phương tiện và vật liệu cần thiết cho lắp đặt. Đảm bảo rằng tất cả phương tiện và vật liệu đã sẵn sàng và đạt chất lượng cần thiết.
7
Xác định tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng
Xác định tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng cho việc lắp đặt và vận hành. Đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ và tuân thủ các tiêu chuẩn này.
8
Lập kế hoạch bảo trì và quản lý sau lắp đặt
Xác định kế hoạch bảo trì cho vị trí quảng cáo ngoài trời sau khi lắp đặt xong. Lên kế hoạch quản lý hoạt động vận hành và theo dõi hiệu suất quảng cáo
9
Tổng kết và lên kế hoạch tiếp theo
Tổng kết nội dung cuộc họp và các cam kết từ mọi người. Xác định các bước tiếp theo và lên kế hoạch cho cuộc họp tiếp theo
10

5.QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM

Trong một thế kỷ nơi quảng cáo ngoài trời đóng một vai trò quan trọng trong thế giới tiếp thị, việc quản lý và phân bổ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Quảng cáo ngoại trời không chỉ là một cách hiệu quả để tiếp cận khách hàng mục tiêu mà còn là một phần quan trọng của việc xây dựng và thúc đẩy thương hiệu. Hãy xem cách mà AIG quản lý cụ thể trong quá trình đầu tư và lắp đặt quảng cáo ngoài trời và cách phân bổ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm để đảm bảo hiệu suất và tuân thủ.

II. Phân Bổ Quyền Lợi

Trong một dự án quảng cáo ngoài trời, các bên tham gia có quyền lợi cụ thể. Các quyền lợi bao gồm quyền sở hữu vị trí quảng cáo ngoài trời, quyền sử dụng vị trí và quyền kiểm soát nội dung quảng cáo. Ngoài ra, quyền lợi liên quan đến sở hữu thiết bị và cơ sở hạ tầng cần thiết cho quảng cáo ngoài trời cũng phải được xác định rõ ràng. Điều này đảm bảo rằng mỗi bên biết mình có quyền và trách nhiệm gì trong dự án.

III. Xác Định Nghĩa Vụ

Mỗi bên trong dự án phải thực hiện một loạt nhiệm vụ cụ thể. Nhiệm vụ bao gồm chuẩn bị vị trí cho lắp đặt, thực hiện việc lắp đặt và duy trì quảng cáo ngoài trời. Ngoài ra, cần xác định các nhiệm vụ liên quan đến việc duy trì an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật và quy định liên quan đến quảng cáo ngoài trời. Điều này đảm bảo rằng mỗi bên biết rõ nhiệm vụ của mình và có thể thực hiện chúng đúng cách.

IV. Trách Nhiệm Đối Với Nguồn Lực

Phân bổ trách nhiệm liên quan đến việc cung cấp nguồn lực cần thiết cho dự án là một phần quan trọng. Điều này bao gồm tài chính, nguồn lực nhân sự và vật lý. Cần xác định trách nhiệm liên quan đến việc quản lý và kiểm soát nguồn lực này để đảm bảo dự án diễn ra một cách suôn sẻ. Ngoài ra, cần xác định các nguồn tài trợ hoặc đối tác có thể hợp tác để cung cấp các nguồn lực này.

V. Quản Lý Quyền Sở Hữu Nội Dung

Việc quản lý nội dung quảng cáo ngoài trời là một phần quan trọng của dự án. Phải đảm bảo rằng nội dung quảng cáo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn, đồng thời đảm bảo rằng quyền sở hữu hình ảnh và thông điệp quảng cáo được quản lý một cách chặt chẽ.

VI. Giải Quyết Tranh Chấp

Việc giải quyết tranh chấp là một phần quan trọng của quản lý dự án. Cần xác định quy trình và cơ chế để xử lý mâu thuẫn hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư và lắp đặt. Điều này đảm bảo rằng các tranh chấp có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo sự suôn sẻ của dự án.

VII. Đánh Giá Hiệu Suất

Cuối cùng, việc đánh giá hiệu suất dự án là quan trọng. Cần thiết lập các tiêu chuẩn và chỉ tiêu để đánh giá hiệu suất dự án quảng cáo ngoài trời. Cần xác định người chịu trách nhiệm đánh giá và báo cáo hiệu suất để đảm bảo rằng dự án đạt được mục tiêu đề ra và mang lại giá trị cho các bên tham gia.

 

6.THEO DÕI , GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VÀ VẬN HÀNH

I. Theo Dõi Tiến Trình Đầu Tư:

 • Xác định các chỉ tiêu và mục tiêu đầu tư cụ thể để đo lường hiệu suất dự án.
 • Sử dụng các công cụ và phương pháp theo dõi tiến trình đầu tư, bao gồm bảng điều khiển, biểu đồ Gantt, hoặc phần mềm quản lý dự án để theo dõi tiến độ.
 • Kiểm tra tiến độ so với kế hoạch và xác định bất kỳ điều chỉnh nào cần thực hiện để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

II. Giám Sát Vận Hành Hoạt Động:

 • Thực hiện giám sát chất lượng và hiệu suất hoạt động để đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra đúng cách.
 • Xác định và theo dõi các tiêu chuẩn và chỉ tiêu hoạt động để đảm bảo tuân thủ và cải thiện hiệu suất.
 • Đảm bảo rằng tất cả hoạt động tuân thủ các quy định và quy trình liên quan đến vận hành hoạt động.

III. Quản Lý Hoạt Động Bán Hàng:

 • Xác định mục tiêu doanh số bán hàng và kế hoạch bán hàng cụ thể.
 • Giám sát hiệu suất bán hàng và theo dõi chỉ số khách hàng để đảm bảo mục tiêu doanh số được đạt.
 • Đánh giá và cải thiện các chiến dịch bán hàng để tối ưu hóa hiệu suất.

IV. Báo Cáo Doanh Số:

 • Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu để báo cáo doanh số và hiệu suất dự án.
 • Tạo báo cáo định kỳ về doanh số bán hàng, lợi nhuận, và các chỉ tiêu liên quan để cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý.
 • Phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược.

V. Hệ Thống Quản Lý Bán Hàng:

 • Sử dụng hệ thống quản lý bán hàng (CRM) để theo dõi thông tin khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.
 • Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên sử dụng hệ thống CRM để tối ưu hóa quản lý thông tin khách hàng.
 • Liên tục cập nhật và nâng cấp hệ thống để đảm bảo tính hiệu quả và hiệu suất.

VI. Đánh Giá Rủi Ro và Biện Pháp Ứng Phó:

 • Đánh giá và xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến đầu tư và hoạt động.
 • Xây dựng kế hoạch biện pháp ứng phó để giảm thiểu rủi ro và xử lý sự cố khi chúng xảy ra.

VII. Xác Định Các Thông Tin Liên Hệ:

 • Xác định cách liên hệ và giao tiếp giữa các bên liên quan trong dự án hoặc tổ chức.

Đảm bảo rằng thông tin có thể được chia sẻ và truy cập một cách hiệu quả để đảm bảo sự suôn sẻ của dự án.

VIII. Xác Nhận Bởi:

 • Tên Người Chịu Trách Nhiệm Đầu Tư và Vận Hành:
 • Ngày Xác Nhận:

7.BÁO CÁO & TỔNG KẾT

I. Báo Cáo Hiệu Suất Đầu Tư

Mục tiêu đầu tư đã được đề ra: Trong quá trình hợp tác với AIG, mục tiêu của chúng tôi là tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo ngoài trời để đạt được sự nhận diện thương hiệu tốt hơn và tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Tiến độ theo dõi sử dụng công cụ theo dõi tiến trình đầu tư: Chúng tôi đã triển khai một hệ thống theo dõi tiến trình đầu tư hiện đại, giúp chúng tôi xem xét hiệu suất theo thời gian thực. Điều này cho phép chúng tôi xác định và ứng phó với các thay đổi cụ thể và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo ngoài trời khi cần thiết.

Kết quả so với kế hoạch: Đánh giá tiến độ đầu tư là một phần quan trọng của chiến lược của chúng tôi. Tuy đã có sự điều chỉnh nhằm đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất, nhưng chúng tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi đang vượt qua các kỳ vọng ban đầu.

II. Báo Cáo Vận Hành Hoạt Động

Giám sát chất lượng và hiệu suất hoạt động: Sau khi quảng cáo ngoài trời đã được lắp đặt, chúng tôi đã tổ chức một quy trình giám sát chất lượng và hiệu suất chặt chẽ. Điều này đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra một cách mượt mà, đáng tin cậy và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình: Việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình liên quan đến vận hành hoạt động quảng cáo ngoài trời là một phần quan trọng của nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi hoạt động tuân theo đúng quy định và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Các biện pháp đã thực hiện để duy trì hoạt động: Để đảm bảo rằng hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo trì định kỳ và quản lý hoạt động một cách tổ chức. Điều này đảm bảo rằng mọi vị trí quảng cáo ngoài trời được duy trì và hoạt động tốt.

III. Tổng Kết Hiệu Suất Bán Hàng

Mục tiêu doanh số bán hàng đã đạt được: Chúng tôi vô cùng tự hào thông báo rằng chúng tôi đã đạt được và vượt qua mục tiêu doanh số bán hàng của mình. Sự cố gắng, tận tâm và sự hợp tác chặt chẽ với AIG đã giúp chúng tôi thấy rõ hiệu quả của quảng cáo ngoài trời trong việc tạo ra cơ hội kinh doanh và tạo ra giá trị.

Bài viết này đã đi qua các bước quan trọng trong việc quản lý và phân bổ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quá trình đầu tư và vận hành quảng cáo ngoài trời. Với sự tập trung đặc biệt vào mục tiêu, theo dõi hiệu suất và duy trì tiêu chuẩn chất lượng, chúng tôi đã đạt được những thành công đáng kể và làm cho quảng cáo ngoài trời trở thành một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị của chúng tôi.

Chuyển Đổi Kinh Doanh: AIG và Giải Pháp ERP Tạo Nên Sự Thay Đổi Toàn Diện trong Quản Trị Doanh Nghiệp

Ngày nay, ngành công nghiệp quảng cáo ngoài trời đang chứng kiến một cuộc biến đổi đầy sáng tạo nhờ vào một mối kết hợp độc đáo giữa các công ty quảng cáo và giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP). Trong bước tiến đột phá này, Công ty quảng cáo ngoài trời AIG đã nỗ lực hợp tác mật thiết với khách hàng, không chỉ để tạo ra các sản phẩm đầu tư thú vị mà còn để cung cấp một hệ thống quản trị ERP tùy chỉnh, mở ra cơ hội tối ưu hóa quản lý doanh nghiệp.

Một điểm nổi bật khi khách hàng đồng hành hợp tác đầu tư cùng AIG và việc AIG không chỉ cùng đầutư phát triển sản phẩm quảng cáo ngoài trời, mà còn mở cửa để chia sẻ quyền quản trị hệ thống ERP với đối tác, tạo điều kiện để họ cùng nhau điều hành và tối ưu hóa quản lý các khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp.

Hệ thống quản trị ERP (Enterprise Resource Planning) là trái tim của mọi tổ chức doanh nghiệp hiện đại. Nó bao gồm quản lý các khía cạnh quan trọng như nhân viên, tài chính, nhân sự, sản phẩm, vận hành sản xuất và hoạt động kinh doanh, cũng như quản lý quá trình bán hàng. AIG đã xây dựng một phiên bản ERP tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của khách hàng, với mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất và quản lý tài nguyên.

QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÍ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ

Tối ưu hóa quản lý nhân sự : Trang web erp.asiamedia.vn là một phần không thể thiếu trong việc quản lý nhân sự tại AIG. Nó giúp công ty tối ưu hóa quá trình tuyển dụng, đào tạo, và quản lý nhân viên, đảm bảo sự hiệu quả và linh hoạt trong tất cả các khía cạnh của công việc.

Cơ sở dữ liệu toàn diện: Trang web này cung cấp một cơ sở dữ liệu toàn diện về nhân sự, giúp AIG quản lý thông tin về nhân viên, năng lực, và phát triển nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu thống kê và phân tích.

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Phân tích tài chính: Phân tích tài chính giúp AIG có cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính của công ty, từ việc thu chi, lưu chuyển tiền tệ, đến cơ cấu tài sản và nợ nần. Điều này giúp định hình chiến lược kinh doanh một cách cân đối và hiệu quả.

Phân tích tài chính cho phép AIG đánh giá hiệu suất kinh doanh qua các chỉ số quan trọng như lợi nhuận, biên lợi nhuận, tỷ suất sinh lời. Thông qua việc so sánh với các chuẩn mực ngành, công ty có thể xác định mức độ hiệu quả và tối ưu hóa hoạ

Theo dõi công nợ kinh doanh: Trang web này cho phép AIG theo dõi và quản lý công nợ kinh doanh một cách chặt chẽ, giúp tối ưu hóa quản lý tài chính và duy trì mối quan hệ tốt với đối tác và khách hàng.

Quản lý Kinh doanh :
 • Kế hoạch chăm sóc khách hàng và kế hoạch doanh số một cách bao quát phân tích và xây dựng được chiến lược kinh doanh hiện tại và cho tương lai
 • Giảm thời gian báo giá, tăng khả năng đáp ứng.
 • Phân tích lợi nhuận dựa trên các số liệu : chi phí sản xuất, vận hành, doanh thu, phân loại khách hàng tiềm năng, khách hàng tái ký, thị phần, phân khúc của thị trường…
 • Lập kế hoạch Marketing, các kế hoạch giảm giá, chiết khấu linh động…
 •  Kiểm soát chặt chẽ giữa các hạng mục trống và đã bàn giao.
 •  Hỗ trợ trong hoạt động làm việc team

QUẢN LÝ SẢN PHẨM VÀ ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

Quản lý thông tin sản phẩm: ERP cho phép lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về sản phẩm DOOH, bao gồm mô tả, vị trí, kích thước, đặc điểm kỹ thuật, và các thông tin liên quan khác. Điều này giúp quản lý toàn diện về sản phẩm DOOH và tiện lợi trong việc tra cứu thông tin.

Việc quản trị và điều hành sản xuất sẽ thật dễ dàng khi sở hữu hệ thông ERP , tại AIG mọi quy trình được khép kín và kết hợp một cách chặt chẽ , đem lại năng suất lao động cao và hiệu quả công việc tốt hơn bao giờ hết

 • Tạo lịch triển khai cho các dự án, nhiệm vụ và công việc.
 • Theo dõi và kiểm soát tiến độ triển khai dự án.
 • Giao tiếp và phối hợp công việc giữa các thành viên trong nhóm.
 • Quản lý và kiểm soát tài nguyên, ngân sách và rủi ro liên quan đến lịch triển khai
 • ERP cho phép lập kế hoạch và quản lý lịch trình sản xuất. Doanh nghiệp có thể xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của từng công đoạn sản xuất, phân bổ tài nguyên và nhân lực một cách hiệu quả.
 • ERP giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi vật liệu và nguyên liệu sử dụng trong quy trình sản xuất. Thông qua hệ thống ERP, doanh nghiệp có thể theo dõi số lượng tồn kho, đặt hàng và kiểm soát chất lượng nguyên liệu.
 • ERP cung cấp khả năng theo dõi tiến độ sản xuất, từ việc xác định tiến độ hoàn thành của từng công đoạn cho đến theo dõi tổng thể quy trình sản xuất. Thông qua hệ thống ERP, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng các công đoạn sản xuất diễn ra đúng theo kế hoạch và can thiệp kịp thời khi có sự cố.

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHO DOANH NGHIỆP KHI ĐỒNG HÀNH CÙNG AIG

Đúng vậy khi Qúy đối tác cùng AIG hợp tác phát triển đầu tư với nhau chúng tôi không ngần ngại mà chia sẽ cùng Qúy đối tác cơ hội quản trị mà AIG xây dựng suốt nhiều năm qua là thành quả là sự kết tinh của nhà quản trị doanh nghiệp AIG kết tụ lại 

Nhận thấy Việc xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp tốt sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động trơn tru, đồng thời ổn định tổ chức, tăng năng suất và đẩy mạnh doanh thu. Với hệ thống quản lý chặt chẽ, nhà điều hành sẽ có thể yên tâm tập trung vào hoạt động sinh lời đòi hỏi nhiều thời gian, năng lượng, kỹ năng và chuyên môn. Tuy nhiên, trong hoạt động quản lý doanh nghiệp có nhiều phương pháp khác nhau, vì vậy mỗi đơn vị sẽ lựa chọn cho mình phương pháp phù hợp với lĩnh vực hoạt động cũng như chiến lược hoạch định riêng của doanh nghiệp của mình.

Khi khách hàng hợp tác với AIG, họ không chỉ tiếp cận các sản phẩm quảng cáo ngoài trời chất lượng cao mà AIG cung cấp, mà còn có cơ hội sử dụng một hệ thống quản trị ERP tiên tiến. Mô hình hợp tác này cho phép khách hàng và AIG cùng điều hành hệ thống ERP, chia sẻ quyền quản trị để đảm bảo rằng các khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp được quản lý hiệu quả.

Hệ thống ERP tùy chỉnh của AIG cung cấp một loạt các tính năng quản trị đỉnh cao, bao gồm quản lý tài chính để theo dõi và dự đoán hiệu suất tài chính, quản lý nhân sự để tối ưu hóa nguồn nhân lực, quản lý sản phẩm để tạo ra và theo dõi sản phẩm dễ dàng, quản lý vận hành sản xuất để cải thiện quá trình sản xuất, và quản lý hoạt động kinh doanh để tối ưu hóa mọi khía cạnh của doanh nghiệp.

Mô hình hợp tác này không chỉ giúp quản lý hiệu quả mà còn giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên, từ đó gia tăng sự cạnh tranh và hiệu quả doanh nghiệp. AIG đã đặt lên bàn cờ một khái niệm hợp tác độc đáo và đầy tiềm năng trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Họ không chỉ là một công ty quảng cáo, mà còn là một đối tác chiến lược có thể giúp các tổ chức tối ưu hóa quản lý tài nguyên và hoạt động kinh doanh. Đây là một bước tiến đáng kể trong sự phát triển của ngành quảng cáo ngoài trời và một minh chứng rõ ràng cho sự cam kết của AIG trong việc mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng.

KẾT LUẬN

Trong thế kỷ 21, quảng cáo nngoài trời đã trở thành một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị và xây dựng thương hiệu của nhiều công ty. Việc quản lý và phân bổ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quá trình đầu tư và vận hành quảng cáo ngoài trời trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Có sự tập trung đặc biệt vào việc xác định mục tiêu, theo dõi hiệu suất và duy trì tiêu chuẩn chất lượng.

Trong hợp tác với AIG, chúng tôi đã xác định mục tiêu đầu tư cụ thể, theo dõi tiến trình sử dụng các công cụ và phương pháp hiện đại, và điều chỉnh kế hoạch theo kết quả đánh giá. Sau khi quảng cáo ngoại trời đã được lắp đặt, chúng tôi thực hiện giám sát chất lượng và hiệu suất để đảm bảo rằng hoạt động diễn ra đúng cách và tuân thủ các tiêu chuẩn. Báo cáo định kỳ về doanh số bán hàng và lợi nhuận giúp chúng tôi đánh giá hiệu suất và đưa ra quyết định chiến lược.

Chúng tôi không chỉ chú trọng vào mục tiêu tài chính mà còn xem xét các yếu tố khác như tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ. Quản lý và phân bổ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quá trình này là quan trọng để đảm bảo rằng chiến dịch quảng cáo ngoại trời đạt được giá trị và đáng đầu tư.

Trong một thời đại mà sự cạnh tranh ngày càng tăng, việc quản lý và phân bổ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quảng cáo ngoại trời không chỉ giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. AIG cam kết hỗ trợ bạn trong việc xây dựng chiến lược chi tiết và tỉ mỉ, và cùng nhau chúng ta có thể đạt được những thành công đáng kể.

Chúng tôi muốn kêu gọi quý đối tác và khách hàng chung tay hợp tác đầu tư để cùng nhau phát triển và tận dụng tiềm năng của quảng cáo ngoại trời. Với sự cam kết và sự hỗ trợ từ cả hai bên, chúng ta có thể đạt được những mục tiêu kinh doanh thúc đẩy thương hiệu mạnh mẽ hơn và tạo ra lợi nhuận lớn hơn.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu cuộc hành trình hợp tác đầy triển vọng trong lĩnh vực quảng cáo ngoại trời. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với quý vị để xây dựng chiến lược chi tiết và hiệu quả, và chắc chắn rằng cùng nhau, chúng ta có thể đạt được những thành công vượt xa những gì chúng ta mong đợ