23-5-2021

TP. QUY NHƠN NGẬP TRÀN SẮC MÀU TRONG NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẦU CỬ

Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày Quốc hội chọn tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Sự kiện chính trị quan trọng này của đất nước được xem như là ngày Hội của toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xẫ hội chủ nghĩa của Nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xúng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. 

Asia Media tự hào là đơn vị thi công Pano tuyên tuyền Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại các tuyến điểm quan trọng trong thành phố Quy Nhơn

Bầu cử Quy Nhơn
Pano tại vòng xoay Bến xe Quy Nhơn - Bình Định

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những ngày này, các đơn vị thuộc TP. Quy Nhơn đẩy mạnh tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Yêu cầu người dân thực hiện đúng theo các chỉ thị đã ban hành nhằm đảm bảo an toàn ngay trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử quan trọng này. Chính điều này đã góp phần tạo nên sự thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 này. 

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả; huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử 23/5/2021. 

Pano tại vòng xoay Bến xe Quy Nhơn - Bình Định

Trên khắp các tuyến đường phố Quy Nhơn, sự xuất hiện của các Pano tuyên truyền bầu cử đã góp phần tạo nên sắc màu trong không khí cả nước tham gia bầu cử. Việc tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như pa nô; áp phích…. nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật; góp phần tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó tạo không khí vui tươi để nhân dân tham gia ngày bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng quy định để ngày này thực sự là ngày hội của nhân dân.

Asia Media tự hào là đơn vị thi công Pano tuyên tuyền Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại các tuyến điểm quan trọng trong thành phố Quy Nhơn, góp phần tạo nên không khí vui tươi của ngày hội toàn dân.