Share on facebook
Share

Dentsu là tập đoàn truyền thông lâu đời nhất thế giới, được thành lập năm 1901. Tại Việt Nam, ban đầu Dentsu có 3 công ty con bao gồm: Dentsu Alpha, Dentsu Media, và Dentsu Việt Nam. Đến nay, 3 công ty này đã được sáp nhập làm một. Khách hàng của Dentsu tại Việt Nam đa phần là các công ty Nhật Bản gồm Ajinomoto, Canon, Dai-ichi Life, Toyota, Panasonic…

Tập đoàn Dentsu, với lĩnh vực truyền thông là cốt lõi, tham gia vào một loạt các hoạt động kinh doanh. Từ các giải pháp quản lý và điều hành đến việc thực hiện các chiến lược tiếp thị và truyền thông cho các nhà quảng cáo cũng như các chủ sở hữu nội dung và truyền thông, Tập đoàn đã tạo được danh tiếng hàng đầu. Sự hiện diện của nó trong ngành truyền thông quảng cáo là vô song nhờ vào mức độ chất lượng trong từng loại dịch vụ cũng như cái mà Dentsu gọi là “Thiết kế Truyền thông Tích hợp”, kết hợp các dịch vụ riêng lẻ thành một định dạng hữu hình.

Nắm bắt được 03 yếu tố của tư duy đổi mới, bao gồm: Công nghệ; Ý tưởng; Tinh thần kinh doanh. Dentsu tuyên bố rằng:

“Chúng tôi có

  • Ý tưởng vượt ra ngoài sức tưởng tượng.
  • Công nghệ vượt qua giới hạn của khả năng.
  • Tinh thần kinh doanh vượt mong đợi.

Ba nguồn sức mạnh, thúc đẩy sự đổi mới của chúng tôi, mang lại sự thay đổi tích cực cho con người và xã hội.”

Nguyên tắc kinh doanh: Cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh một cách trung thực và chính trực. Điều này có nghĩa là duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về công việc và hành vi để bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan.

We are dentsu (Nguồn: dentsuintl)

Chia sẻ với:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on skype
Share on google
Share on twitter
Share on email