Năm 2021, Hoà Phát đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 18.000 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa ra Nghị quyết số 06/NQHP-2021 nhằm thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu dự kiến 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm 2020.

Doanh nghiệp cũng dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 35%; trong đó 30% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và III/2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2021 là 30%.

Năm 2020, Hòa Phát đạt 13.506 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đầu năm 2021, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất chính thức hoạt động đồng bộ cả 2 giai đoạn. Điều này cho phép Hoà Phát đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước, đặc biệt là sản lượng thép cuộn cán nóng HRC.

Dự kiến, Hòa Phát sẽ đặt mục tiêu đạt sản lượng 2,7 triệu tấn HRC, trên 5 triệu tấn phôi và thép xây dựng.

(Theo doanhnghiephoinhap.vn)