CHÚC MỪNG SÀN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI VIỆT NAM ĐẠT 1000 VỊ TRÍ OOH - DOOH

ASIA INVESTMENT GROUP là đơn vị phân phối sản phẩm công nghệ OOH và DOOH tại nước ngoài và phân phối trong nước. Hiện nay, chúng tôi đang liên doanh với hơn 100 công ty, nhà máy tại nước ngoài để cung cấp các sản phẩm, thiết bị công nghệ về ngành OOH & DOOH trên sàn thương mại.

Với mong muốn tạo ra một sàn giao dịch thương mại đầu tư, mua bán, ký gởi, phát triển vị trí trên toàn quốc đáp ứng cho khách hàng và các đơn vị chủ bảng. ASIA INVESTMENT GROUP đã lập sàn quảng cáo ngoài trời Việt Nam OOH – DOOH nhằm phân phối các sản phẩm công nghệ OOH và DOOH tại Việt Nam.

Chỉ sau 30 ngày lên sàn, với nhiều nỗ lực chia sẻ, kêu gọi sự hợp tác, đầu tư từ các Quý đối tác, ASIA INVESTMENT GROUP vui mừng thông báo ĐÃ CÓ 1000 VỊ TRÍ OOH – DOOH ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN SÀN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI VIỆT NAM. Thành công hiện tại sẽ phần nào giúp các đơn vị chủ bảng, sales dễ dàng nắm bắt thông tin, thực hiện và quảng bá sản phẩm cho khách hàng một cách tiện lợi nhất.

thuonghieuasia

Với mục tiêu cập nhật được 2000 vị trí quảng cáo trên sàn vào ngày 31/12/2020, ASIA INVESTMENT GROUP kêu gọi và mong muốn nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa nhằm cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường.

Đây là tiền đề liên kết vững chắc giữa các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo nói riêng và tạo bước phát triển mạnh mẽ cho ngành OOH – DOOH Việt Nam nói chung.

CONGRATULATIONS ON VIETNAM OUTDOOR ADVERTISING FLOOR REACHING 1000 POSITIONS OF OOH-DOOH

ASIA INVESTMENT GROUP is a foreign and domestic distributor for technological products of OOH and DOOH. Currently, we are forming a joint – venture with 100 companies, factories in foreign countries to supply the technological products, equipment of branch OOH & DOOH on commercial exchange.

With the desire of create a commercial exchange of investment, trade, deposit and development nation-wide to meet customers and table holders. ASIA INVESTMENT GROUP has established Vietnam outdoor advertising floor OOH-DOOH with the purpose of distributing the technological products OOH and DOOH in Vietnam.

Only after 30 days on the exchange, with many efforts of sharing, calling for cooperation, investment from partners’ Funds, ASIA INVESTMENT GROUP is glad to inform that 1000 POSITIONS OF OOH-DOOH HAVE BEEN UPDATED ON VIETNAM OUTDOOR ADVERTISING FLOOR. The current success will somewhat help the table holders, sales be easy to grasp information, performing and advertising the products for customers the most conveniently.

With the target of updating 2000 positions of advertising on the exchange on 31.12.2020, ASIA INVESTMENT GROUP calls for and desires more cooperative opportunities with the aim at supplying the best products/services to meet the needs of customers and market.

This is a firm premise of association between businesses in the advertising industry in particularly and creating strongly developing steps for the branch OOH-DOOH Vietnam in generally.